Länk till startsidan

Bygga och bo

Bygga och bo - aktuellt

  • Kartbild över den fördjupade översiktsplanen

    Fördjupningen av översiktsplanen ska vara ett stöd för planering och byggande i Älvängen och Älvängens ytterområden. Den fördjupade översiktsplan är en del i planeringsprocess som ger en...

  • Här hittar du information om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken, driftinformation från vatten och avlopp samt problem med IT och telefoni.

  • Dam pratar i mobiltelefon

    Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig att minska din energianvändning. Du kan även få tips på hur du kan använda mer förnybar energi och sänka dina energikostnader vilket är bra för miljön och...