Länk till startsidan

Förpackningsinsamling

På återvinningsstationerna och i flerbostadshusens miljörum/soprum sorterar du förpackningar av glas, plast, metall och papper. För en- och tvåbostadshus erbjuds hemsortering av plast- och pappersförpackningar.

Vad är en förpackning?

Det är bara förpackningar som hör hemma på återvinningsstationerna, i miljörummet/soprummet eller ditt tvåfackskärl. En förpackning är något som har förpackat och skyddat en produkt. Allt annat ska slängas i restavfallet eller på kommunens återvinningscentral.

Att sortera rätt är viktigt eftersom det påverkar om det insamlade materialet kan återvinnas. Ju mer rätt sorterat material, desto mer material kan användas igen i stället för att förbrännas. Desto fler förpackningar som sorteras ut desto lägre kostnad.

Sorteringsguide

Information om hur du sorterar finns i sorteringsguiden Länk till annan webbplats.sopor.nu Länk till annan webbplats.. Där kan du även läsa om hur det utsorterade materialet tas om hand efter att du lämnat det på återvinningsstationen.

Fulla behållare och nedskräpning

Återvinningsstationerna städas och töms av flera olika entreprenörer på uppdrag av Ale kommun.

Du kan anmäla överfulla behållare och nedskräpning på återvinningsstationerna på webbplatsen sopor.nu Länk till annan webbplats. eller kontakta renhållningen via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Lämna en så tydlig beskrivning av platsen och problemet som möjligt.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 3 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen