Länk till startsidan

Riva, rivningslov

Inom område med detaljplan måste du ha rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför område med detaljplan krävs anmälan för att riva huvudbyggnader eller delar av huvudbyggnader. För att riva komplementbyggnader och ekonomibyggnader kan anmälan krävas.

Ansökan och anmälan

Ansökan om rivningslov samt anmälan ska innehålla:

  • Ifylld ansökan eller anmälan.
  • Karta som visar var byggnaden ligger.
  • Fotografier på byggnaden som ska rivas.
  • Kontrollplan för rivning.
  • Materialinventering.

Rivningsarbeten får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut i enlighet kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

eller blankett för anmälan av åtgärder som inte kräver bygglov Pdf, 906 kB.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 12 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen