Länk till startsidan

Samhällsutveckling

I planeringsarbetet värnar och utvecklar vi, gemensamt med invånarna och andra intressenter, Ale kommuns unika möjlighet att erbjuda attraktivt boende i småorter nära både storstad och natur.

Ale växer

Goda kommunikationer, så som ny motorväg och fem pendeltågsstationer, gör Ale till en attraktiv kommun att bo i. I takt med att Ale växer måste även planeringsarbetet anpassas efter de nya förutsättningarna. I kommunens översiktsplanering redovisar vi ramarna och inriktningen för kommunens utbyggnad för både bostäder och verksamheter, men den anger även de områden som vi ska skydda från exploatering.

Ale kommuns översiktsplanering

Du kan vara med och påverka

Vill du vara med och påverka hur Ale ska se ut i framtiden? På sidan Så kan du påverka kan du läsa mer om hur du kan vara delaktig i kommunens planering.

Påverka samhällsplaneringen

Detaljplaneläggning

Om du har en önskan att detaljplanelägga ett område i kommunen för bostäder, verksamheter eller annat ändamål kan du fylla in en ansökningsblankett om detaljplaneläggning och skicka in till oss i Ale kommun.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 3 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen