Länk till startsidan

Markanvisningar

En markanvisning innebär att kommunal mark anvisas till en byggherre som får ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om exploatering och överlåtelse av marken, till exempel för att bygga bostäder.

Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Överenskommelsen ger byggherren ensamrätt att, under en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med kommunen om bebyggelse och överlåtelse av ett markområde som ägs av kommunen. Markanvisningen regleras i ett markanvisningsavtal.

Om markanvisningen leder till att kommunen säljer markområdet till byggherren upprättas ett marköverlåtelseavtal/köpeavtal som reglerar marköverlåtelsen och övriga villkor för genomförandet av utbyggnationen av området.

Hur och när sker en markanvisning?

Ale kommun anvisar mark genom markanvisningstävling, anbudsförfarande eller genom en direktanvisning. En markanvisning kan ske innan detaljplanarbete påbörjas, under pågående detaljplanearbete eller med en färdig detaljplan som grund.

Aktuella markanvisningar

För närvarande har Ale kommun inga aktuella markanvisningar.

Intresseanmälan till kommande markanvisningar

Om du är byggherre och intresserad av att få information om kommande markanvisningar kan du fylla i en intresseanmälan.

E-tjänst för Intresseanmälan för kommunal mark i Ale kommun Länk till annan webbplats.

Du får ett meddelande via e-post när det finns en aktuell markanvisning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 4 mars 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen