Länk till startsidan

Avlopp

Avlopp är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt blivit förorenat och påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten

Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Samlingsnamnet för bad-, disk- och tvättvatten är BDT. I spillvattenledningar kan det ske stopp. Stoppen sker oftast i samband med att det spolas ner föremål eller ämnenen som spillvattenledningen inte är byggt för. Stoppen kan orsaka översvämning och att avloppsvatten tränger upp från brunnar och toalett.

Avloppshantering

Avloppshanteringen ser i stort sett likadan ut för enskild avloppsanläggning som det kommunala. Största skillnaden är att du som har en enskild avloppsanläggning, slamsuger din kammare och slammet transporteras till ett reningsverk.

För en del reningsverk så transporteras slammet till en rötningskammare som omvandlar slammet till biogas eller, som för kommunens lilla reningsverk, så går slammet till kompostering eftersom slammet innehåller växtnäring och mullbildande ämnen.

Rötter och fett i avloppet

Träd och buskars rötter söker sig till vatten, om det finns spill- och dagvattenledning i närheten är risken stor att rötterna söker sig dit. Rötterna kan växa sig in i ledningen och orsaka stopp.

Matfett och olja kan orsaka stopp om det hälls ut i vasken, både flytande som fast. Fettet och oljan stelnar till en hård massa i ledningen och sätter sig på rörväggarna. Se till att att ha ett kärl hemma där du kan samla fett/olja och lämna det sedan på Sörmossens återvinningscentral. Detta hindrar vattnet att flöda genom ledningen.

Den mest använda metoden för att separera fett från avloppsvatten idag är genom en fettavskiljare.

I Föreskrifter för avfallshantering Pdf, 554 kB. finns riktlinjer och krav på hur privatpersoner och verksamheter ska förhålla sig till frågor som berör avfalls-hantering i kommunen. Mängden fett som tillförs till avloppet får inte överstiga den koncentration som ett normalt hushåll kan släppa ut. I praktiken innebär detta att i stort sett alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livs­medel måste ha fettavskiljare.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen