Länk till startsidan

Bidrag för energiåtgärder

Bidrag finns att söka för olika energisparåtgärder. De olika bidragen administreras på olika sätt och kan gälla under vissa tidsperioder. Vissa bidrag ges så länge de anslagna pengarna räcker (först till kvarn gäller). 

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Skattreduktion för grön teknik ges för nätanslutet solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut.

Villkoren för skattereduktion för grön teknik, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Skattereduktion och skatteregler, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Laddstöd för elbilsladdare

För bostadsrättsföreningar, organisationer och företag finns Ladda bilen. Stödet är på 50 procent av kostnaden eller max 15 000 kr per laddpunkt.

Ladda bilen-stödet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om laddstationen ska vara publik så är det klimatklivet-pengar som går att söka.

Klimatklivet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

ROT-avdrag

Avdraget är en skattereduktion för arbetskostnad för reparation och underhåll av småhus och bostadsrätter där även energibesparande åtgärder kan ingå. Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden sedan den 1 januari 2016.

ROT-avdraget, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

Det finns ett nytt statligt bidrag för den som byter från direktverkande el till vattenburen värme, värmepump, fjärrvärme eller biobränslepanna. Du måste stadigvarande bo i bostaden och bidrag ges för del av materialkostnaden.

Om du beviljas bidrag för åtgärder av värmesystemet har du även möjlighet att få bidrag för åtgärder som isolering av fasad, tilläggsisolering av vinden, byte eller renovering av fönster och dörrar.

Maxbeloppet är 30 000 kr per bidrag och ett småhus som uppfyller kraven för båda bidragen kan totalt få 60 000 kr. Det är även möjligt att kombinera bidragen med ROT-avdrag.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket Länk till annan webbplats.

 

Vill du ha personlig rådgivning?

Ring oss direkt på 0725 883510 eller mejla till maria.palm@ale.se

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 12 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen