Länk till startsidan

Avgifter och regler, abonnemang

Du betalar olika mycket beroende på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta vi hämtar dina sopor och om du hemsorterar ditt avfall.

När vi sorterar soporna så de hamnar på rätt ställe mår både vi människor och miljön bättre. Därför får du som sorterar och hjälper till en lägre avgift än om du väljer att slänga allt avfall blandat i samma sopkärl. Fullmäktige har beslutat om en så kallad miljöstyrande taxa för sophämtning.

Abonnemang en- och två bostadshus

Du kan välja att sortera så här:

 • Restavfall och matavfall (två kärl)
 • Restavfall, matavfall och plast- och pappersförpackningar (tre kärl).
 • Restavfall och hemkompost (ett kärl)
 • Restavfall, hemkompost och plast- och pappersförpackningar (två kärl)

När du valt hur du vill hemsortera väljer du storlek på restavfallskärlet. För ett normalhushåll på fyra personer rekommenderas 140 l.

Matavfallskärlet är alltid på 140 l. Kärlet för plast- och papperförpackningar är alltid på 240 l. Vi tömmer kärlet för förpackningar varannan vecka.

Vad kostar det?

Abonnemangstyp, kärlstorlek och kostnad inklusive grund- och brukningsavgift/år
Abonnemangstyp, kärlstorlek, kostnad inklusive grund- och brukningsavgift för 2024
Restavfall och matavfall, två kärl
    - storlek på restavfallskärl 140 l3 368 kr
    - storlek på restavfallskärl 190 l4 122 kr
Matavfall, restavfall och plast- och pappersförpackningar (tre kärl)
    - storlek på restavfallskärl 140 l3 368 kr
    - storlek på restavfallskärl 190 l4 122 kr
Hemkompost och restavfall (ett kärl)
    - storlek på restavfallskärl 140 l3 368 kr
    - storlek på restavfallskärl 190 l4 122 kr
Hemkompost, restavfall och plast- och pappersförpackningar (två kärl)
    - storlek på restavfallskärl 140 l3 368 kr
    - storlek på restavfallskärl 190 l4 122 kr

Hämta soporna mer sällan

Grundregeln är att sopbilen tömmer dina sopkärl varannan vecka.

Om du hemsorterar ut alla förpackningarna och allt annat som skall återvinnas från restavfallet räcker det att få tömning var fjärde vecka eller var tredje månad. Om du komposterar hemma kan du också få soporna hämtade mer sällan.

Längre hämtningsintervall för hushåll som komposterar, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Hemkompostering, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Uppehåll i avfallshämtning

Du kan ansöka om uppehåll i avfallshämtning. Ansökningar under 6 månader behandlas inte. Grundavgiften faktureras även när vi medger uppehåll.

Uppehåll i avfallshämtning, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om avfallshantering Pdf, 554 kB.

Så ska sopkärlen stå

När du har valt vilka sopkärl du vill ha ska du ordna en plats där de ska stå. Det är viktigt att sopkärlet står på en plats som fungerar för våra renhållningsarbetare. Beroende på vad du väljer för abonnemang behöver du plats för två eller tre kärl.

Om du väljer lösningen med restavfall, matavfall samt hämtning av plast- och pappersförpackningar behöver du ha plats för tre olika sopkärl.

 • Det ska vara gott om plats och kärlet ska vara placerat på marknivå utan trappsteg
 • Dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred
 • Ställ ut kärlet senast kl 06.00 på hämtningsdagen
 • Behållarna ska stå synliga och inte blockeras av till exempel bilar, cyklar med mera.
 • Dörrar eller grindar ska vara lätta att öppna
 • Bor du i ett flerbostadshus är dragvägen max 21 meter från tomtgräns
 • För ett enbostadshus är dragvägen max 5 meter från tomtgräns
 • Handtaget ska vara vänt utåt
 • Vintertid är det viktigt att snöröja och sanda dragvägen. Även vägen som renhållningsbilen kör på behöver vara farbar.

Mått på sopkärlen

 • 140 liter Bredd 484 mm, höjd 1 065 mm, djup 550 mm
 • 190 liter Bredd 559 mm, höjd 1 075 mm, djup 704 mm
 • 240 liter (FNI) Bredd 580 mm, höjd 1 072 mm, djup 724 mm

Samordna med grannarna

Har du lite avfall, utrymmesbrist eller en trång väg? Då kan du och grannarna ha en gemensam avfallslösning där ni fördelar kostnaden per hushåll. Alla ingående hushåll måste ha samma typ av abonnemang.

För flerbostadshus och verksamheter

I flerbostadshus, samhälligheter/bostadsrätter och verksamheter ska man hemsortera matavfall och förpackningar. Kontakta renhållningen så hittar vi en lösning som passar era behov.

Ale kommun erbjuder flerbostadshus tjänster för insamling av:

 • Returpapper (tidningar och reklam)
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metall
 • Småbatterier
 • Matavfall
 • Brännbart restavfall

Renhållningen hämtar endast mat- och restavfall hos verksamheter.

Matavfall från verksamheter i containerlösning

Om det system som kommunen erbjuder, matavfall i 140 literskärl, inte passar er verksamhet kontaktar ni renhallning@ale.se för att hitta annan lämplig lösning. Därefter kontaktar ni någon av entreprenörerna nedan som är auktoriserade att utföra hämtningen.

Förpackat matavfall från verksamheter

Förpackat matavfall är ett kommunalt insamlingsansvar. Är du en verksamhet och har förpackat matavfall som ni vill få hämtat kontaktar du någon av de entreprenörer som är auktoriserade i Ale kommun.

Dessa entreprenörer samlar in förpackat matavfall och matavfall i containerlösningar i Ale kommun:

Stena Recycling

Återvinning och avfallshantering i Göteborg - Fiskhamnsgatan | Stena Recycling Länk till annan webbplats.

Telefonnr: 031-584450 eller goteborg@stenarecycling.se

Ragn-Sells Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnr: 0771-88 88 88 eller kundservice@ragnsells.com


Kontakt

Ring kommunens kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller skicka e-post till kommun@ale.se.

Ska du flytta?

Du som flyttar från ditt hus behöver göra en flyttanmälan. Då överlämnar du ansvaret för betalningen för vatten/avlopp och renhållning till den nya fastighetsägaren. Om du glömmer att anmäla fortsätter du att vara ansvarig för att betala kostnaderna för vatten/avlopp och renhållning.

När du flyttar återgår avtalen för sophämtning och vattenförbrukning till grundabonnemang. Du gör din flyttanmälan i vår e-tjänst för Flyttanmälan och ägarbyte Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 3 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen