Länk till startsidan

Farligt avfall

Det är mycket viktigt att farligt avfall lämnas till en miljöstation så att det kan tas om hand på rätt sätt. Farligt avfall får till exempel inte slängas i soppåsen, spolas ned i avloppet eller lämnas på återvinningsstationen.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållens farliga avfall. Du som bor i Ale kan lämna ditt farliga avfall på Sörmossens återvinningscentral i Bohus.

Exempel på farligt avfall

Det farliga avfallet kan vara giftigt, frätande, cancerframkallande eller brandfarligt. Spillolja, färgrester, nagellack, lacknafta, sprayburkar, limrester, avfettningsmedel, kvicksilvertermometrar, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, syror, lut och andra produkter som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur är exempel på farligt avfall.

Tänk på att

  • Farligt avfall måste hanteras varsamt. För att avfallet ska kunna tas omhand på ett bra och säkert sätt är det viktigt att du tänker på följande:
  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga måste du skriva tydligt vad den innehåller

Samlaren

Har du batterier, LED- glöd- eller lågenergilampor eller annan småelektronik från hushållet, så kan du lämna det i Samlaren. En samlarbehållare finns på Coop i Surte, Göteborgsvägen 68.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 3 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen