Länk till startsidan

Boendekostnader

En person som bor i hus har många olika sorters driftkostnader. En del av dessa kan kommunen påverka, till exempel VA-taxa, renhållningstaxa och skattesats.

Kostnader som kommunen påverkar

Det finns flera olika typer av hushåll, men eftersom bostadsrätter och hyresrätter regleras på olika sätt och har många olika typer av avtal kopplat till föreningar eller hyresvärdar, så beskrivs här enbart exempel på driftkostnader för att bo i ett hus/radhus (äganderätt).

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. På statistiska centralbyråns hemsida kan du se jämföra skattesatsen i olika kommunerLänk till annan webbplats.. Här nedan redogörs för de avgifter kommunen påverkar, i jämförelse med kommuner som är lika oss, såsom Kungälv och Stenungsund. Avgifterna sätts årligen av kommunfullmäktige och regleras i svensk lagsstiftning.

Jämför skattesatser, SCB Länk till annan webbplats.

VA-taxa och renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en grundavgift samt en brukningsavgift. Antal kärl varierar per hushåll. Tabellen nedan utgår från tömning varannan vecka, kärl för restavfall 140 liter samt kärl för matavfall 140 liter, som är det vanligaste i Ale kommun. Ale kommun och Stenungsunds kommun har en volymbaserad taxa. Kungälvs kommun har en viktbaserad taxa istället vilket gör att jämförelse inte kan göras.

VA-taxan innehåller en fast brukningsavgift samt en rörlig brukningsavgift som är beroende av hur mycket vatten hushållet förbrukar. Därtill tillkommer en anläggningsavgift i samtliga kommuner, som är en engångskostnad när en ny fastighet ska anslutas och redovisas inte här. Avgifterna för VA-taxan i tabellerna nedan utgår från att en familj på två vuxna och två barn normalt använder omkring 150–200 kubikmeter vatten per år medan motsvarande förbrukning för enpersonshushåll generellt är 50 kubikmeter vatten per år.

Årskostnad per hushåll, 2023, familj


Ale

Kungälv

Stenungssund

Renhållningstaxa

3 300

Viktbaserad

2 616

VA-taxa

11 894

11 894

8 875

Källa: Vatten och avloppsenheten, Ale kommun samt Renhållningstaxa 2023

 

Årskostnad per hushåll, 2023, enpersonshushåll


Ale

Kungälv

Stenungssund

Renhållningstaxa

3 300

Viktbaserad

2 616

VA-taxa

8 387

8 075

4 875

Källa: Vatten och avloppsenheten, Ale kommun samt Renhållningstaxa 2023

Säkerställd vattenförsörjning

Investeringar och reinvesteringar i VA-systemen är många och stora de kommande åren såväl i Ale kommun som generellt i Sverige. Kommunen påverkas också av konsekvenserna av Corona-pandemin och ett världsläge som har skapat en kraftig inflation.

För att täcka kraftigt ökade kostnader och för att säkerställa vattenförsörjningen i framtiden justerade Ale kommun taxan inför 2022 och 2023. Alla kommuner har inte gjort den här nödvändiga taxejusteringen ännu, vilket gör att de har en lägre taxa än så länge.

Övriga kostnader

Det finns också kostnader som kommunen inte kan påverka, och som därmed inte skiljer sig beroende på om du bor i Ale, Kungälv eller Stenungsund.

Bostadspriser

En av de viktigaste kostnaderna för de allra flesta är priset på bostaden. I Ale ligger genomsnittspriset per kvadratmeter lägre än Kungälv och Stenungsund. På scb.se kan du jämföra bostadspriser i olika kommuner Länk till annan webbplats..

Ränta och amortering

Vad din bostad kostar vid köptillfället påverkar sedan både dina kostnader för amortering och ränta. Hur mycket du ska amortera, det vill säga betala av på ditt lån, beror bland annat på hur stor del av kostnaden för din bostad som du betalat med lånade pengar. Just din ränta sätts av din bank, men hänger tätt ihop med den styrränta som Riksbanken beslutar om.

Fastighetsavgift

Även fastighetsavgiften bestäms av staten och exakt hur mycket du ska betala beror på värdet på din fastighet. När det gäller just fastighetsavgiften så når de flesta i Ale maxbeloppet för hur mycket man ska betala, vilket är samma oavsett var i Sverige du bor.

El-kostnader

Hur mycket elen kostar beror på flera olika saker. Bland annat beror det på hur mycket el som finns och hur många som använder den, men det beror också på var i Sverige du är. Ale tillhör elområde 3, precis som alla andra kommuner i Göteborgsområdet. Exakt hur mycket du ska betala beror på ditt elavtal och ditt elbolag, och inte på vilken kommun du bor i.

Föreningsavgift

Många hushåll hör också till en förening, som en bostadsrättsförening, samfällighet eller vägförening. Då betalas en avgift till föreningen eller samfälligheten, som sätts av föreningen själv.

Hemförsäkring

Utöver dessa kostnader finns det också kostnader för sådant som hemförsäkring och internet. Här finns det många olika bolag och avtalstyper att välja på, som avgör exakt hur mycket just du ska betala.

Omvärld

Alla dessa kostnader påverkas av faktorer i vår omvärld. En sådan faktor är hög inflation. Det leder till att många olika kostnader stiger för såväl privatpersoner, som kommuner och företag. När inflationen är hög försöker Riksbanken dämpa den genom att höja styrräntan, vilket gör att räntekostnaderna för lån stiger. En annan faktor är säkerhetsläget i Europa och världen, som på senare tid inte minst lett till att energipriserna ökat kraftigt.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen