Länk till startsidan

Fjärrvärme

Från stora värmeanläggningar pumpas uppvärmt vatten ut genom ledningar för att värma ditt hus och ditt varmvatten. Det nedkylda vattnet pumpas sedan tillbaka till värmeanläggningen. I huset sitter en fjärrvärmeväxlare i skåpsstorlek där värmen överförs till det vattenburna värmesystemet och tappvarmvattnet.

Fördelar/nackdelar

Fjärrvärme är ett miljövänligt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera. De stora centrala uppvärmningsanläggningarna kan drivas effektivt och miljövänligt med spillvärme eller drivas med effektiva förbränningsanläggningar baserade på förnyelsebara bränslen med effektiv avgasrening. Mindre anläggningar har inte samma möjligheter till service och optimal drift.

Fjärrvärmeväxlaren tar liten plats i din byggnad, är driftsäker, bekymmersfri och prisvärd. En nackdel är att det inte är tekniskt/ekonomiskt möjligt att bygga ut ledningssystemet i glesbebyggda områden.

Fjärrvärmenätet i Ale

Fjärrvärmenätet inom Ale kommun är ett sammanhängande system i tätorterna, från Älvängen i norr till Surte i söder. Fjärrvärmenätet har olika täckning i de olika kommundelarna.

Fjärrvärmenätet i Ale ägs sedan 1 mars 2022 av Solör Bioenergi Ale AB. Övertagandet av kundkontakter, fakturering, drift och felanmälan etc kommer att ske gradvis. Befintliga kunder hänvisas till Göteborg Energi Länk till annan webbplats..

Finns det fjärrvärme till mitt hus?

Möjligheten att få fjärrvärme beror bland annat på avstånd till ledning och markförhållanden. För frågor om anslutning kontakta Solör Bioenergi Ale Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 12 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen