Länk till startsidan

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara skräp utan kan vara saker som går att återanvända och material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

All insamling av avfall och återvinning är finansierad genom avgifter. Det innebär att ingen kommunalskatt går till verksamheten.

Kommunens ansvar när det gäller renhållning är att:

  • samla in och ta hand om hushållsavfall. I Ale kommun utförs arbetet av entreprenören Renova AB.
  • ansvara för att farligt avfall tas om hand på ett säkert sätt.
  • återvinningscentralen Sörmossen är tillgänglig för Ales kommuninvånare. Där kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och förpackningsmaterial samt kläder, prylar och byggmaterial till återanvändning.
  • arbeta aktivt för minskade avfallsmängder och informera om vad du kan göra för att minska dina avfallsmängder.
  • Från 2024 har kommunen ansvar för att samla in förpackningar fastighetsnära och från ÅVS.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 9 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen