Länk till startsidan

Vattenmätare och avläsning

Innan du får tappa vatten från dricksvattenledningen ska en vattenmätare installeras i din fastighet. Vi kan då fakturera dig utifrån den mängd vatten ditt hushåll förbrukar.

vattenmätare i hemmet

Vattenmätarens placering

Du som fastighetsägare/byggherre ska förbereda en plats där vi kan sätta upp vattenmätaren. Platsen och mätarkonsolen ska utföras enligt våra riktlinjer och platsen ska godkännas av oss innan mätaren monteras. Är inte platsen utförd korrekt när vi ska installera mätaren kan du som fastighetsägare bli debiterad för ett så kallat "förgävesbesök" enligt gällande VA-taxa.

Vattenmätaren är VA-huvudmannens egendom och ska placeras så att vi lätt kan komma åt den vid byte, reparation eller avläsning. Mätaren får därför inte byggas in och tung utrustning får inte placeras framför mätaren. Konsol för vattenmätare placeras och utformas i enlighet med bilden nedan och platsen skall godkännas av VA-enheten. Vattenmätaren måste vara skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och den får inte tynga ner eller skada ledningen. Om det uppstår skada på vattenmätaren blir fastighetsägaren skadeståndsskyldig till huvudmannen, för arbeteskostnad samt kostnaden för en ny mätare.

Vattenmätaren skall helst sättas upp inne i byggnaden, men visar det sig vara omöjligt kan den sättas upp i ett isolerat utrymme eller i en speciell mätkammare nära tomtgränsen.

 

Monteringsanvisning vattenmätare i horisontellt läge

 

 

installationsritning av vattenmätare

Mätaravläsning

För att du ska få en korrekt avgift på din faktura ska du läsa av din mätare minst en gång om året och lämna in din mätarställning till oss. Lämnar du inte in den aktuella mätarställningen debiteras du en avgift som motsvarar den beräknade årsförbrukningen.  

Lämna in mätarställningen

Avläsningskort skickas ut tillsammans med fakturan som går ut i september, kvartal 3, varje år. På avläsningskortet finns information om hur du gör för att läsa av din mätaren och hur du lämnar in mätarställningen. Avläsningen ska göras inom tiden som anges på avläsningskortet.

Om vattenförbrukningen förändras under året kan du alltid lämna in en extra avläsning utöver den ordinarie avläsningen. Hör då av dig till vår VA-administration så hjälper våra administratörer dig att registrera avläsningen.

Digitala Vattenmätare

Om du har en digital vattenmätare behöver du inte lämna in mätarställningen, det görs automatiskt. En digitalmätare skickar signaler på flödet som går genom din vattenmätare till vårt avläsningssystem dagligen. Daglig registrering av ditt vattenflöde kan ge indikationer på vattenläckor både i din fastighet men också på det kommunala ledningsnätet. Den digitala vattenmätaren kan även ge larm för låga temperaturer i fastigheten som kan orsaka skador på vattenmätaren. Larmen skickas ut via ett SMS till dig som är registrerad på vår SMS-tjänst. SMS-funktionen förväntas vara igång efter sommaren 2024.

Om du inte vill få SMS gällande ditt vattenflöde kan du meddela VA-driftenheten via matarbyte@ale.se eller via kontaktcenter så hjälper dem dig vidare.

 

 

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 10 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen