Länk till startsidan

Bygglovsfritt

De bygglovsbefriade åtgärderna är beroende av vad, eller hur stort du vill bygga samt även var du bor. I tätbebyggt område får en del åtgärder utföras utan bygglov, vissa åtgärder kräver dock att du gör en anmälan.

Bygglovsfritt men anmälningspliktigt

Även om du i vissa fall kan bygga utan att ansöka om bygglov kan du behöva göra en anmälan för vissa åtgärder.

  • Komplementbyggnad (så kallade attefallshus) på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.
  • Komplementbostadshus (så kallade attefallshus) på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd.
  • Tillbyggnad på en- och tvåbostadshus om högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
  • Takkupor (max två). Har byggnaden redan en takkupa så får du bara bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.
  • Inredning av ytterligare en bostad i huvudbyggnaden.

Anmälan ska innehålla

Eventuellt kan fler handlingar behövas beroende på åtgärdens art.  

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller blankett för anmälan av åtgärder som inte kräver bygglov Pdf, 906 kB.

Bygglovs- och anmälansfritt

Vid en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov eller anmälan uppföra:

  • Mur eller plank som är högst 1,8 meter i anslutning till uteplats. Mur eller plank får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och det ska vara minst 4,5 meter till tomtgräns.
  • Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Du får dock inte glasa in uteplatser, bygga inglasade uterum eller glasa in balkonger utan bygglov.
  • En eller flera komplementbyggnader (friggebod). Den sammanlagda byggnadsarean får högst vara 15 kvadratmeter och största höjden från marken till taknock 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs att berörda grannar godkänner det. Det är alltid bra att få godkännandet skriftligt.

Andra bygglovsbefriade åtgärder

Plank och murar kan även vara bygglovsbefriade i andra sammanhang liksom altaner, ekonomi- komplement- och tillbyggnader på landsbygden. Kontakta handläggare för mer information.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen