Länk till startsidan

Naturvård, parker

En lång rad lagar, förordningar och regler har tillkommit för att skydda vår natur och den biologiska mångfalden.

Samråd enligt miljöbalken

En åtgärd som väsentligt kan påverka eller ändra en befintlig naturmiljö kräver samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Det kan handla om grävning, schaktning, ledningsdragning, anläggningar av olika slag. Det kan också handla om fällning av skyddsvärda träd eller genomförande av ett stort tävlingsarrangemang. Länsstyrelsen avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Om samråd, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 21 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen