Länk till startsidan

Dricksvatten

Vatten är en naturresurs som vi bör hantera varsamt och det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Vi ska leva mer hållbart och då är det viktigt att inte slösa på vatten.

Skillnad mellan privat och kommunalt dricksvatten

Det är stora skillnader mellan det enskilda och det kommunala dricksvattnet. För enskilt dricksvatten är lagar och föreskrifter inte lika strikta som för det kommunala dricksvattnet. Ditt enskilda dricksvatten kan du ta prover på när du vill medan det kommunala dricksvattnet måste följa Livsmedelsverkets föreskrifter. Det innebär att kommunalt dricksvatten tar prover regelbundet under året. Du som har enskilt dricksvatten har ansvar för hela din vattenanläggning, medan den som har kommunalt dricksvatten ansvarar från förbindelsepunkten, oftast servisventilen, och fram till huset.

Vattenanvändning

Vi behöver alla hjälpas åt att hushålla med vattnet. Att spara på vatten innebär inte att någon behöver avstå från ett normalt användande. Men vi kan spara många liter vatten bara genom att göra smarta val. Här hittar du tips om hur du kan bli vattensmart.

I genomsnitt använder vi 160 liter dricksvatten per person och dygn i Sverige. Det mesta vattnet går åt till personlig hygien, men också till att tvätta, diska och laga mat.

Visste du att du varje dygn använder ungefär

  • 10 liter för mat och dryck.
  • 30 liter för toalettspolning.
  • 30 liter för disk.
  • 20 liter för tvätt.
  • 60 liter för personlig hygien.
  • 10 liter för övrig användning.

Diska och tvätta med fulla maskiner

Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 18 liter vatten.

Ha en kanna vatten i kylen

Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Ha en kanna vatten i kylen i stället för att spola länge varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.

Tandborstning, dusch och bad

Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 18 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 36 liter.

Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter. En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/min. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.

Det går åt cirka 200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Ta en snabb dusch istället.

Laga läckor

Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar. En droppande kran kan förbruka cirka 40 liter vatten per dygn. En strilande kran kan förbruka ungefär 800 liter per dygn. En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 1 900 liter per dygn.

Utomhus

En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö. Undvik också att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att snabbt avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.

Tänk på att inte lägga nya gräsmattor eller plantera nya häckar under sommartid. Det kräver mycket bevattning och är mycket bättre att göra från september och fram till april.

Gräsmattan klarar av en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

Om du bor i hus kan du ställa en tunna under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna dina växter. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.

Ta hand om poolen

Fyll poolen sakta och nattetid. Se också till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen