Länk till startsidan

Mina ärenden

Här kan du logga in på och följa dina ärenden i våra e-tjänster.

Ale kommuns e-tjänster

Här kan du följa dina ärenden gällande exempelvis inackorderingstillägg, lån av dator, modersmålsundervisning, skolskjuts, specialkost, färdtjänst, LSS och bostadsanpassningsbidrag.

Logga in på Mina sidor - Ale kommuns e-tjänster Länk till annan webbplats.

Förskola, familjedaghem och fritidshem

Här kan du ansöka om plats i förskola, familjedaghem och fritidshem. Du kan även säga upp en plats, ändra schema samt uppdatera inkomst- och kontaktuppgifter.

Logga in på Mina sidor - Förskola, familjedaghem och fritidshem Länk till annan webbplats.

Grundskola

Här kan du ansöka om plats i skola, byta skola, säga upp en plats, ändra schema samt uppdatera inkomst- och kontaktuppgifter.

Logga in på Mina sidor - Grundskola Länk till annan webbplats.

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked

Logga in på Mina pågående byggärenden Länk till annan webbplats.

Unikum

Unikum är en webbaserad lärportal för elever, föräldrar och personal. Genom att logga in på Unikum kan du som vårdnadshavare följa ditt barns utveckling och lärande.

Logga in på Mina sidor - Unikum Länk till annan webbplats.

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten