Länk till startsidan

Adresser och namnsättning

Varje bostads-, industri-, och verksamhetsbyggnad ska ha en adress som anger var den är belägen. Våra adresser utgör grunden för folkbokföringen och postens verksamhet.

Adress

Alla nya hus som byggs får en adress i samband med att bygglov beviljats. Det är först när en adress är fastställd som folkbokföring kan ske.

Om det saknas en adress till ett bostadshus och dess entré/er så är det fastighetsägarens ansvar att meddela samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vägnamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag på vägnamn som lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Lägenhetsregistret

Sedan 1 september 2010 ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för ajourhållning av Lantmäteriets lägenhetsregister. Fastighetsägare är skyldiga att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Det innebär att du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter. Det gör du genom att använda e-tjänsten Ajourhållning av lägenhetsregister för flerbostadshus Länk till annan webbplats.

Följande uppgifter ska lämnas in:

  • Lägenhetsnummer
  • Bostadsarea
  • Antal rum
  • Kökstyp
  • Lägenhetskategori

Alla lägenheter ska vara numrerade efter en nationell standard. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt) ska finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Lägenhetsregister, lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen