Länk till startsidan

Aktuella byggprojekt

Här hittar du de byggprojekt för bostäder, verksamheter samt kommunal service som pågår i kommunens olika orter.

Planerat bostadsbyggande

Utöver bostadsförsörjningsprogrammet görs två gånger om året en uppdatering av dokumentet Planerat bostadsbyggande Ale kommun som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområdena och när i tiden inflyttning beräknas ske.

Bostadsförsörjningsprogrammet och Planerat bostadsbyggande tillsammans med SCB:s aktuella helårsstatistik ligger sedan till grund för den årliga befolkningsprognosen.

Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2024-2028 Pdf, 8 MB.

Byggprojekt i de olika orterna

Vi har valt att delat in projekten i:

  • Pågående byggarbeten
  • Kommande byggarbeten – detaljplanen är klar, men byggandet har inte kommit igång
  • Planering för framtiden – detaljplanearbete pågår

Surte

Pågående byggarbeten

Surte 43:144
LSS-boende
Exploatör/byggare: Ale kommun

Planering för framtiden

Surte 1:271 – Brattåsberget
Bostäder
Exploatör/byggare: Surte Lagerservice AB

Bohus

Planering för framtiden

Skårdal 31:3 med flera – Bohus centrum
Bostäder, centrumändamål och verksamheter
Exploatör/byggare: Ale kommun/AB Alebyggen

Del av Skårdal 67:1
Särskilt boende
Exploatör/byggare: Ale kommun

Nödinge

Planering för framtiden

Nödinge 5:134 med flera – Joel i svängen
Bostäder i centrala Nödinge
Exploatör/byggare: Bonava

Nödinge 5:93 – Joel 2
Bostäder i centrala Nödinge
Exploatör/byggare: K-fastigheter

Nödinge 38:20 – Nödinge centrum Dpl 1
Centrumändamål, bostäder och kontor samt parkering
Exploatör/byggare: Balder/Ale kommun/Alebyggen/Peab

Nödinge 38:2 med flera – Bobollsplanen
Bostäder, skolverksamhet, stadspark och tillfartsväg
Exploatör/byggare: Ale kommun/Alebyggen

Nödinge–Stommen 7:1 – Bräckans väg
Bostäder i närheten av Nödinge kyrka
Exploatör/byggare: AB Fladen Fyr 9

Backa 1:13 med flera – Stenkil
Bostäder och skolverksamhet i södra Nödinge
Exploatör/byggare: Orkla/Ale kommun

Nödinge-Stommen 1:261 med flera – Backa Säteri
Bostäder, förskola, ett klubbhus för golfen samt en utveckling av Backa Säteri
Exploatör/byggare: Nordr/Ale kommun

Nödinge 38:13 med flera – Klöverstigen
Bostäder, förtätning på innergårdar på Södra Klöverstigen
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Nol

Pågående byggarbeten

Nol 2:288 med flera – Folketshusvägen/Mossvägen
Bostäder i centrala Nol
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Planering för framtiden

Nol 2:448 med flera – Nol norra
Bostäder, service och verksamhet (gamla Tudor området)
Exploatör/byggare: Nols företagscenter och Svenska Hus AB

Nol 18:44 och 18:1 – Gallåsvägen södra Nol
Bostäder och handel i södra Nol
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Nol 2:145 och del av Nol 18:1 – södra Nol
Förskoleverksamhet
Exploatör/byggare: Ale kommun

Alafors

Pågående byggarbeten

Osbacken 1:28 samt del av Ledet 1:1
Verksamhetsområde
Exploatör/byggare: Ytterbygg AB

Kommande byggarbeten

Rished 7:1 – Svalltornet
Bostäder
Exploatör/byggare: AB Svenska Stenhus

Äskekärr 3:4 med flera
Verksamhetsområde
Exploatör/byggare: Ale kommun

Planering för framtiden

Ledet 1:1
Bostäder
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Älvängen

Pågående byggarbeten

Utby 20:1 – Gustavas plats
Bostäder i centrala Älvängen
Exploatör/byggare: K-fastigheter

Kommande byggarbeten

Utby 20:48 – Kronogården
Bostäder och LSS–boende
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Utby 2:4 – Vallmovägen Ale 300
Bostäder vid Madenområdet
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Ändring av detaljplan 470 inom Starrkärr 4:60 med flera – handelsplats Älvängen
Sporthall
Exploatör/byggare: Ale kommun

Planering för framtiden

Svenstorp 1:92 med flera – Paradiset
Bostäder
Exploatör/byggare: Älvsbyhus

Utby 2:76 med flera - Älvängens centrum
Bostäder och centrumverksamhet
Exploatör/byggare: Ale kommun/Ej utsedd

Utby 2:27 med flera – Ponnyranchen
Bostäder
Exploatör/byggare: JM AB

Utby 2:4 och 30:1 med flera – Skolområdet
Skola och förskola
Exploatör/byggare: Ale kommun

Skepplanda

Kommande byggarbeten

Skepplanda 8:4 – Påvels väg Ale 300
Bostäder
Exploatör/byggare: AB Alebyggen

Planering för framtiden

Båstorp 6:7 med flera
Bostäder
Exploatör/byggare:

Alvhem

Pågående byggarbeten

Alvhem 1:29 – Golfbyn
Exploatör/byggare: Göran Tilly

Uppdaterades: 3 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen