Länk till startsidan

Husdjur och vilda djur

Det kan vara härligt att bo med djur omkring sig, men se till att djuren tas väl omhand och att du följer de regler som finns för djurhållningen.

Flicka pussar hund

Fotograf: Phia Bergdahl/Scandinav

Om husdjur far illa

Enligt Djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddstillsynen. Misstänker du att djur far illa eller har andra frågor kring djurskyddslagstiftningen ska du därför kontakta länsstyrelsen:

Telefon 010-224 50 50

E-post djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Vid akuta ärende utanför kontorstid kontaktas Polisen på telefon 114 14.

Om du upplever problem eller störning

Kommunen har hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor som hör samman med djurhållning. Vänd dig i första hand till den som stör. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Om du har problem med aggressiva djur ska du ringa polisen på telefon 114 14.

Hantering av döda djur

Djur som självdött eller avlivats måste tas omhand på ett sätt som är säkert för miljön och ur smittsynpunkt.

Det är tillåtet att själv gräva ner döda sällskapsdjur på egen mark. Nedgrävningen ska ske på ett sådant sätt att det inte orsakar besvär för omgivningen. Det innebär bland annat att djuret ska grävas ner tillräckligt djupt för att andra djur inte ska kunna gräva upp graven. Du måste även säkerställa att det är ett tillräckligt avstånd till granntomter samt närliggande vattentäkter, vattendrag och andra känsliga objekt. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget.

Tillstånd inom detaljplanelagt område

Enligt Ale kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att inom detaljplanelagt område hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Höns räknas inte som sällskapsdjur utan tillstånd behövs för att ha höns inom detaljplanelagt område. Du ansöker om tillstånd hos miljöenheten.

Blankett för Ansökan om tillstånd inom detaljplan Pdf, 1 MB.

Fotograf: Phia Bergdahl/Scandinav
Djurhållning och lantbruk

Inom lantbruket finns särskilda föreskrifter för djurhållning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen