Länk till startsidan

Avfallsplan 2021-2030

Ale kommun har tillsammans med Göteborgsregionen arbetat för att gemensamt ta fram en avfallsplan som sträcker sig till år 2030. Planen är framåtsträvande och innehåller mål för bland annat förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning.

avfall kompost i papperspåse

Foto: Malin Kihlström/Scandinav bildbyrå

Regional avfallsplan

Avfallsområdet i Sverige styrs både av EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.

Ale kommun har därför tillsammans med de andra medlemskommunerna i Göteborgsregionen tagit fram en regional avfallsplan som beskriver hur kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2030.

Avfallsplan Pdf, 30 MB.

Omfattar flera områden

Avfallsplanen berör följande områden:

  • Förebyggande av avfall
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Avfallet i fysisk planering
  • Användarfokus
  • Nedskräpning

Avfallsplanen utgör en av två delar i kommunens renhållningsordning, den andra delen är våra avfallsföreskrifter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen