Länk till startsidan

Mätningstjänster

Vi utför olika mätningsstjänster så som utsättning, utstakning och lägeskontroll i samband med nybyggnation av byggnader.

Utsättning

Bygglovet anger om utsättning krävs. Utsättningen säkerställer att byggnaden blir placerad i enlighet med bygglovet. Utsättning görs oftast i två steg.

Grovutsättning

I steg ett görs en grovutsättning där hushörnen markeras upp före markarbetet påbörjas. En höjdfix etableras som används till att schakta marken till lämplig nivå.

Finutsättning

När markarbetet är färdigt och det är dags för formläggning så görs en finutsättning. Med hjälp av träprofiler intill hushörnen markeras byggnadens hörn med hjälp av utdragslinjer som är noggranna förlängningar av vanligtvis byggnadens fasad.

Lägeskontroll

Innan det är dags att resa huset (vanligtvis innan gjutning av grundplatta) utförs en lägeskontroll av mätavdelningen för att kontrollera att byggnadens läge överensstämmer med utstakningen och bygglovet.

Utstakning/lägeskontroll i egen regi

Utstakning och lägeskontroll kan även utföras i egen regi av byggherrens sakkunnige om denna först godkänns av geodataenheten på sektor samhällsbyggnad. Sakkunnig ska inneha mätningstekniska färdigheter enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor).

Utstakning och lägeskontroll, lantmateriet.se Länk till annan webbplats.

Blankett med ansökan ska skickas in till geodataenheten för godkännande innan utstakning.

Blankett: ansökan om utstakning i egen regi. Pdf, 1 MB.

Gränsutvisning

Kommunens mätavdelning kan markera fastighetsgränser mot en timkostnad om 1050 kronor per timme. Dessa markeringar är inte juridiskt bindande. För att en gränsutvisning ska få rättskraft måste det beställas av Lantmäteriet. Kommunen får alltså inte markera ut gränsmarkeringar med tomtrör.

Blankett: Beställning gränsutvisning. Pdf, 1 MB.

Ledningsanvisning

ledningskollen.se Länk till annan webbplats. kan du ställa en fråga om vilka ledningar som finns.

För kännedom om kommunala vatten- och avloppsledningar tas kontakt med kommunens VA-avdelning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 26 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen