Länk till startsidan

Elda utomhus

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador. Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till rådande väderförhållanden, vara noggrant förberedd med släckutrustning samt placera elden på ett strategiskt smart ställe.

Eldningsförbud

Under torra perioder kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Om eldningsförbud råder innebär det att du inte får tända någon öppen eld inom kommunens gränser, fram tills dess att förbudet är upphävt.

Med öppen eld avses alla typer av uppgörande av eld, samt grillning på mark. Öppen eld får däremot tändas i särskilda grillar i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus samt i särskilt uppsatta grillplatser på marken (t.ex. murade, grävda eller avskärmade).

Aktuell information om eldningsförbud finns på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats.. Det går även att ringa Bohus Räddningstjänstförbund på telefon 0303-33 47 48.

Vad får jag lov att elda?

Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall får eldas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Du får inte elda hushållsavfall, rivningsrester, möbler och annat avfall.

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

  • Gräseldning – 25 meter.
  • Eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvm) – 15 meter.
  • Eldning i större omfattning – 50 meter.
  • Påsk- och valborgsmässoeldar – 50 meter.

Måste jag anmäla min eldning till någon?

Ska du elda i lite större omfattning bör du kontakta räddningstjänsten. Ring Bohus Räddningstjänstförbund på telefon 0303-33 47 14.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 22 november 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten