Länk till startsidan

Elda utomhus

När du eldar är det viktigt att ta hänsyn till vädret, vara noggrant förberedd med släckutrustning och placera elden på ett säkert ställe. Det är du som eldar som är ansvarig om elden skulle sprida sig och orsaka skador.

Elda på den egna fastigheten

Du får elda ditt eget torra trädgårdsavfall (löv, kvistar och liknande) om det inte medför risk för hälsa och egendom eller medför olägenhet för andra eller miljön. Du måste också hålla tillräckligt säkerhetsavstånd från byggnader. Dessutom måste vinden blåsa bort från bebyggelsen. Annars får du inte elda.

Säkerhetsavstånd

När du eldar måste du välja en plats som ligger tillräckligt långt ifrån byggnader.

Säkerhetsavstånd för mindre eld (cirka 1 m2) – 15 meter

Säkerhetsavstånd för större eld – 50 meter

Påsk- och valborgsmässoeld

Du får ordna påsk- och valborgsmässoeldar, men bara om du håller tillräckligt säkerhetsavstånd (minst 50 meter). Påsk- och valborgsmässoeldar får endast bestå av torrt trädgårdsavfall såsom löv, kvistar och liknande.

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd för påsk- och valborgsmässoeld – minst 50 meter

Kompostera eller återvinn hellre

Det är bättre för miljön – och säkrare – att du själv eller tillsammans med dina grannar komposterar trädgårdsavfallet eller kör det till återvinningscentralen Sörmossen i Bohus.

Om du eldar

  • Lämna aldrig en eld obevakad. Se till att elden är ordentligt släckt innan du går ifrån den.
  • Ha släckutrustning tillgänglig, till exempel en trädgårdsslang eller brandsläckare.
  • Ha en laddad mobiltelefon med god täckning så att du kan larma om olyckan är framme.

Beslutet om hur du får elda trädgårdsavfall är taget av samhällsbyggnadsnämnden 25 april 2024 och gäller tills vidare.

Anmäla eldning?

Ska du elda i större omfattning bör du kontakta räddningstjänsten. Ring Bohus Räddningstjänstförbund på telefon 0303-33 47 14.

Eldningsförbud

Under torra perioder kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk.

Om eldningsförbud råder innebär det att du inte får tända någon öppen eld inom kommunens gränser, fram tills dess att förbudet är upphävt.

Med öppen eld avses alla typer av uppgörande av eld, samt grillning på mark. Öppen eld får däremot tändas i särskilda grillar i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus samt i särskilt uppsatta grillplatser på marken (t.ex. murade, grävda eller avskärmade).

Aktuell information om eldningsförbud finns på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats.. Det går även att ringa Bohus Räddningstjänstförbund på telefon 0303-33 47 48.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 26 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen