Länk till startsidan

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov för att höja eller sänka marknivån på tomter eller allmän platsmark med mer än 0,5 meter.

Ansökan

Om det redan finns ett visst höjdläge angett i planen behövs inget marklov för att höja eller sänka marken till denna nivå. Kommunen får i detaljplan besluta att marklov även krävs för trädfällning och skogsplantering.

En ansökan om marklov ska innehålla:

Avgift för lovet tas ut i enlighet med kommunens taxa. För vidare information kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 11 januari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen