Länk till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi de brister i tillgänglighet som finns på Ale kommuns webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Du hittar också information om hur du kan rapportera brister till oss.

Vår webbplats följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Brister i tillgängligheten på ale.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
 • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text.
 • Många tabeller på webbplatsen saknar tabellbeskrivningar.
 • Det finns flera e-tjänster och system som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.
 • Samtliga protokoll och handlingar saknar tillgänglighetsanpassning på grund av att vårt system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Vi planerar att uppdatera vårt system och att vi kan publicera tillgängliga protokoll och handlingar årsskiftet 2021/2022.

Systematiskt förbättringsarbete

Vi arbetar systematiskt för att åtgärda tillgänglighetsbristerna, bland annat genom att utbilda samtliga webbredaktörer i tillgänglighetsanpassad webb.

Oskäligt betungande anpassning

Ale kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning på grund oskäligt betungande arbete i relation till kommunikationsenhetens resurser.
 • Ale kommuns egenproducerade filmer saknar syntolkning på grund oskäligt betungande arbete i relation till kommunikationsenhetens resurser. Istället beskriver vi budskapet i textformat i anslutning till filmen och erbjuder inbyggt uppläsningsverktyg.
 • Ett omfattande arbete med Ale kommuns webbplats pågår just nu där hela webbplatsen ska moderniseras. Den nya webbplatsen kommer att vara fullt tillgänglighetsanpassad. Nuvarande webbplats är flera år gammal och utvecklade med gammal teknik. Det är i vissa fall inte ekonomiskt och tekniskt försvarbart att anpassa fullt ut parallellt med utvecklingen av ny webbplats.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Du kan även meddela brister via vårt kontaktcenter:

Så granskar vi ale.se

Vi har gjort en intern självskattning av ale.se med hjälp av analysverktyget SiteImprove.

 • Senaste granskningen av hela ale.se gjordes den 9 januari 2020. Därefter har delar av webbplatsen genomgått granskning i tur och ordning.
 • Redogörelsen uppdaterades 2021-01-25.

Kontakta tillsynsmyndigheten - DIGG

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 12 januari 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten