Länk till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Ale kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ale.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten på ale.se

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa bilder saknar alt-texter.
  • Några tabeller på webbplatsen saknar tabellbeskrivningar.
  • Det finns filmer på webbplatsen som inte är textade och syntolkade.
  • Samtliga protokoll och handlingar saknar tillgänglighetsanpassning på grund av att vårt system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga.

Systematiskt förbättringsarbete

Vi arbetar systematiskt för att åtgärda tillgänglighetsbristerna, bland annat genom att utbilda samtliga webbredaktörer i tillgänglighetsanpassad webb.

Oskäligt betungande anpassning

Ale kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning på grund oskäligt betungande arbete i relation till kommunikationsenhetens resurser.
  • Ale kommuns egenproducerade filmer saknar syntolkning på grund oskäligt betungande arbete i relation till kommunikationsenhetens resurser. Istället beskriver vi budskapet i textformat i anslutning till filmen och erbjuder inbyggt uppläsningsverktyg.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Du kan även meddela brister via vårt kontaktcenter:

Så granskar vi ale.se

Vi har gjort en intern självskattning av ale.se med hjälp av analysverktyget SiteImprove.

  • Senaste granskningen av hela ale.se gjordes i det webbprojekt som kommunen genomförde under 2023.
  • Redogörelsen uppdaterades 2024-04-12

Kontakta tillsynsmyndigheten - DIGG

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Uppdaterades: 10 juni 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten