Länk till startsidan

Vilda djur

Att bo med djur och natur omkring sig är på många sätt värdefullt men kan också innebära störningar. Fåglar kan exempelvis hålla dig vaken på nätterna och gnagare kan sprida sjukdomar.

Två älgar i trädgård

Fotograf: Thom Jaxhagen/Mostphotos

Störande vilda djur

Om det är en grupp med djur som stör, till exempel en flock kråkor, hjälper det oftast inte med avskjutning. En ny familj flyttar snart in på den lediga platsen. Det bästa sättet är istället att försvåra för fåglarna att bygga bo och att minska mängden mat som finns tillgänglig.

Om ett vilt djur orsakar skada eller annan olägenhet kan man i vissa fall få lov att jaga djuret även om det inte är jakttid. Vissa arter får en jakträttsinnehavare lov att jaga utan tillstånd om villkoren för skyddsjakt är uppfyllda. För vissa arter, som till exempel stora rovdjur, behövs tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Om ett vilt djur orsakar problem kan kommunen hjälpa till med kontakt med jägare.

Skjutning inom detaljplanelagt område och offentliga platser kräver tillstånd från polisen.

Om du upplever problem eller störning

Vänd dig i första hand till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Förslag på förebyggande åtgärder

 • Undvik spill vid fågelmatning.
 • Förpacka avfall väl. Matrester drar till sig djur.
 • Sätt upp nät som hindrar fåglar från att bygga bo.
 • Sätt upp vajrar, piggar eller dylikt för att förhindra fåglar att sitta.
 • Anlita ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning

Grävling

Om du har problem med att grävling kommer in i trädgården kan du försöka med dessa tips för att försöka hålla grävlingen borta:

 • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar man för grävlingen att reviret är upptaget.
 • Föra oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
 • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
 • Lägga ut blodmjöl. Då grävlingar inte tycker om lukten av blodmjöl kan man införskaffa det och lägga ut på tomten.

Om du har problem med att grävling gräver sig in under huset bör du sätta igen ingången och täta husgrunden. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute. Du kan också försöka avskräcka den genom att sätta ut trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Om det inte hjälper att sätta igen boet kan skyddsjakt behövas. Då försöker man oftast att fånga grävlingen i en fälla.

Rådjur

Rådjur kan orsaka skador på skog, i trädgårdar och i trafiken. De kan leda till skador på prydnads- och nyttoväxter i villaträdgårdar och odlingar. Rådjuren är svåra att avskräcka. Det effektivaste sättet verkar vara att stängsla in odlingarna.

Om du vill försöka undvika att rådjur skadar växter i trädgården, utan att sätta upp staket, finns det olika saker du kan prova:

 • Välj plantor som rådjuren inte tycker om, till exempel backsippa, adonis, temynta, vallmo, malört, pion, daggkåpa, Mose brinnande buske, daglilja och lupin. Magnolia, berberis, syren, snöbär och oxbär är träd och buskar som rådjuren inte rör. Vill du ha lökväxterna ifred kan du odla liljor, balkansippor, kejsarkrona, allium samt påsk- och pingstliljor. Dina favoritväxter kan du rädda genom att plantera lavendel bredvid dem. Även extremt taggiga och giftiga växter undviker rådjuren.
 • Doppa oasisbitar i en blandning av ammoniak, vatten och blodmjöl. Sätt bitarna på pinnar och stick ner dem mellan växterna.
 • Strö ut benmjöl och blodmjöl i oblandad form runt eller på växterna.
 • Strö ut tvålflingor eller cayennepeppar.
 • Häng upp ull eller avklippt hår i träd eller buskar.
 • Spruta urin på växterna.
 • Häng upp speglar, som avger reflexer, i buskarna.

Rådjur som förstör i trädgårdar anses inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att vidta åtgärder mot rådjur. Jakt på rådjur får utföras av jakträttsinnehavare under jakttid. Det är inte tillåtet med skyddsjakt på rådjur.

Älg

Om du är störd av älg kan du kontakta jägare som tillhör Ale jaktvårdskrets Pdf, 78 kB.. De kan försöka mota bort älgen och på så sätt lösa situationen utan att älgen skjuts.

Om det inte hjälper, och älgen kanske ändå behöver skjutas, ska polisen kontaktas på telefon 114 14.

Fridlysta djur

Vissa djur är fridlysta och dessa får inte fångas, dödas eller skadas. Länsstyrelsen kan ge dispens från bestämmelserna.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Skadade vilda djur

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att ta hand om skadade djur. Kontakta Länsstyrelsen för att få veta vilka som har tillstånd att vårda och rehabilitera skadat vilt.

Om du hittar ett skadat djur som tillhör statens vilt ska du alltid kontakta polisen. Mer information om vilka djur som ingår i statens vilt finns hos Naturhistoriska riksmuséet. Länk till annan webbplats.

Döda vilda djur

Vilda döda djur kan normalt lämnas kvar ute i naturen.Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det är flera djur, bör du rapportera det till statens veterinärmedicinska anstalt. (SVA)

Om du hittar en död älg eller hjort ska det anmälas till polisen på telefonnummer 114 14. Polisen är skyldig att se till att djuret tas omhand. Även vissa andra djur, framför allt rovdjur och vissa fågelarter, som hittas döda ska anmälas till polisen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 7 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen