Länk till startsidan

Särskilt skyddsvärda träd

Ju äldre ett träd är, desto mer artrikt är det. Många hotade och sällsynta lavar, insekter och fåglar är beroende av just gamla eller håliga träd för sin livsmiljö.

Vilka träd är skyddsvärda?

  • Jätteträd - Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter.
  • Mycket gamla träd - Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år.
  • Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd - Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter och har en utvecklad hålighet.
  • Efterträdare till jätteträd, alltså träd som är över 2 meter i omkrets, kan i vissa fall också kräva samråd.

Åtgärder som väsentligt kan påverka särskilt skyddsvärda träd kräver samråd med Länsstyrelsen. Väsentlig påverkan innebär exempelvis: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning inom 15 gånger stamdiametern från stammen, grävarbeten, upplag och liknande inom 15 gånger stamdiametern från stammen.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen