Länk till startsidan

Trafik, gator och utemiljö

Trafik, gator och utemiljö - aktuellt

  • Här hittar du information om kommunala gatuarbeten och annat som kan påverka trafiken, driftinformation från vatten och avlopp samt problem med IT och telefoni.

  • Renhållningsbil med Ale kommuns logga

    Utemiljön i Ale sköts av Ale kommun, vägföreningarna och staten. Som Alebo har du också ett eget ansvar för att använda papperskorgar, hundlatriner och annat som är till för att hålla närmiljön i...