Länk till startsidan

Utsortering av matavfall för verksamheter

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Bestämmelserna har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall.

Enligt avfallsförordningens 3 kap. 4 a § ska den som har en förpackning som innehåller bioavfall (biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall) se till att förpackningen skiljs från innehållet, detta gäller även förpackningar som innehåller flytande bioavfall. Kraven på separat utsortering av bioavfall omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall, exempelvis kaffe, te, mjölk och juice.

Matavfall från verksamheter i containerlösning

Om det system som kommunen erbjuder, matavfall i 140 literskärl, inte passar er verksamhet kontaktar ni renhallning@ale.se för att hitta annan lämplig lösning. Därefter kontaktar ni någon av entreprenörerna som är auktoriserade att utföra hämtningen.

Förpackat matavfall från verksamheter

Förpackat matavfall är ett kommunalt insamlingsansvar. Är du en verksamhet och har förpackat matavfall som ni vill få hämtat kontaktar du någon av de entreprenörer som är auktoriserade i Ale kommun.

Auktoriserade entreprenörer

Dessa entreprenörer samlar in förpackat matavfall och matavfall i containerlösningar i Ale kommun.

Stena Recycling

Återvinning och avfallshantering i Göteborg - Fiskhamnsgatan | Stena Recycling Länk till annan webbplats.

tfn 031-584450 eller goteborg@stenarecycling.se

Detta sorteras som matavfall (brunt kärl)

 • Matrester (tillagade och råa)
 • Skal från frukt och grönt, ägg och skaldjur
 • Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk
 • Kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar
 • Hushållspapper med matrester och matfett

Finfördela gärna materialet så mycket det går, då bidrar du till en bättre kompostering!

Använd matavfallspåsen

I Ale kommun får endast matavfallspåsar av papper användas. Papperspåsen är väl beprövad och används i de flesta kommuner i Sverige som har matavfallinsamling. Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad än exempelvis bioplastpåsar och majsstärkelsepåsar.

En del livsmedelsbutiker erbjuder papperspåsar till frukt och grönt. Om du ser text på påsen att den är godkänd för matavfall så får du förstås gärna använda den till ditt matavfall.

Tänk på att använda matavfallspåsen enligt instruktionerna. Fyll den inte hela vägen upp och förslut påsen innan du lägger den i det bruna kärlet så håller vi tillsammans tunnan ren.

Är matavfallspåsarna slut kan du hämta nya hos kontaktcenter i kommunhuset i Nödinge eller utanför grindarna på samhällsbyggnadsförvaltningens driftkontor vid Emylund i Älvängen.

Det här får du inte lägga i matavfallspåsen

 • Aska och grillkol
 • Tobak, fimpar och snus
 • Jord, lera och sand
 • Krukväxter och trädgårdsavfall
 • Hundbajs, kattsand och kutterspån
 • Dammsugarpåsar
 • Blöjor, tvättservetter och intimskydd

Detta får du i stället sortera som restavfall (det gröna kärlet). Mediciner lämnar du till apoteket.

Enbart papperspåsar

Vi tar inte emot matavfall i majsstärkelsepåsar eller bioplastpåsar. Majsstärkelsepåsen är en bioplast som ska vara komposterbar men i en biogasanläggning hinner påsen dock inte brytas ned. Den måste därför sorteras ut som alla andra plastpåsar så att den inte förorenar biogödseln. Vi vill ju inte sprida plast på åkrarna.

Majstärkelspåsen består endast av cirka 50 procent majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsar fungerar dessutom dåligt i vår förbehandling vid biogasanläggningen. De är sega och virar sig kring rörliga delar och orsakar driftproblem.

Inte ens så kallad nedbrytbar bioplast hinner brytas ned under behandlingen. Så kallade bioplaster kräver industriellt kontrollerad kompostering för att brytas ned. I naturen bryts de möjligen ned något snabbare än fossil plast (som bryts ned på omkring 400 år) men troligen tar det åtminstone 200 år.

Vad som långsiktigt är sant när det gäller nedbrytningstid, kemikaliernas påverkan och vilka följder det får för oss och naturen är svårt att veta eftersom plastprodukter inte funnits särskilt länge, ur ett historiskt perspektiv.

Nya matavfallspåsar

Bor du i ett en- och tvåbostadshus (villa)?

Vi delar ut bruna matavfallspåsar och en påshållare till köket samt en sorteringsguide när vi levererar matavfallskärlet. Behöver du nya matavfallspåsar? Lägg en påse mellan locket och kärlet eller knyt en påse runt handtaget. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som ditt avfall blir tömt.

Är behovet av extra matavfallspåsar akut finns de att hämta hos kontaktcenter i kommunhuset på Ale torg 7 i Nödinge eller på driftkontoret i Älvängen. Påsarna hämtar du utanför grindarna till driftkontoret.

Bor du i ett flerbostadshus?

Om du bor i flerbostadshus kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Matavfallsinsamling med hemkompost

Om du hemkomposterar får du den miljöstyrande taxan precis som när du väljer insamling av matavfall. Tänk dock på att du måste anmäla att du hemkomposterar. Detta gör du antingen genom att kontakta oss på telefon eller genom att använda vår e-tjänst för anmälan om hemkompostering av matavfall Länk till annan webbplats..

Kompostering av matavfall på egen fastighet ska ske i isolerad och skadedjurssäker behållare.

Kompostering av hushållsavfall

Om du vill kan du ha ett brunt kärl för matavfall där du kan lägga det du inte vill lägga i din kompost, till exempel ben, fisk och skal.

Tips för att minska lukt och flugor

Den period på året då det är som varmast finns risk att ditt matavfall börjar lukta samt locka till sig flugor. Vi har samlat ihop några värdefulla tips i listan som följer:

 • Byt papperspåse ofta, även om den inte är full.
 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Torrskala grönt. Lyft upp påshållaren med den bruna påsen på diskbänken och  skala lök, sallad och annat direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i tidningspapper,  hushållspapper eller rivna äggkartonger.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite  tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om det dröjer flera  dagar tills nästa sophämtning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så  länge.
 • Stäng papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i  kärlet.
 • Skölj ur hela det bruna kärlet ordentligt med vatten, inga rengöringsmedel  behövs.
 • Ställ kärlet så skuggigt som möjligt.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten ger en fräsch doft och håller  flugorna borta. Kärlet är dubbelbottnat så matavfallet blir inte fuktigt.
 • Det går även bra att strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna och i  botten av kärlet, för att minska antalet flugor. Tänk på att inte använda för mycket bara, det räcker med en matsked.

Minska matsvinnet

Så kallat matsvinn är mat som slängs till exempel för att den blivit för gammal i ditt kylskåp. Vi vill så klart att du först och främst äter upp och tar till vara på maten du köper hem i stället för att slänga den. Faktum är att vi slänger ungefär 35 procent av vår mat helt i onödan. Detta motsvarar 28 kg mat per person och år och kostar en familj närmare 4 000 kr varje år.

Några knep för att minska matsvinnet

 • Skilj på bästföredatum och sista förbrukningsdag. Lukta och smaka på maten innan du slänger den.
 • Köp gärna mat med röda lappar
 • Laga mat på rester eller varför inte en restbuffé?
 • Ha rätt temperatur i kylskåpet och håll kyl och skafferi rent och fräscht
 • Planera inköpen. Gör en veckomatsedel och se till att laga mat på det du har hemma
 • Förvara maten på bästa sätt. Tänk på att använda burkar, förslutna skålar eller liknande.

Var tar ditt matavfall vägen?

Vi levererar matavfallet till en förbehandlingsanläggning i Göteborg. Där omvandlas avfallet till en slurry som skickas till en biogasanläggning. I biogasanläggningen rötas matavfallet och blir till biogas. Det material som inte kan brytas ner helt blir till en slutprodukt som kallas rötrest/biogödsel. Biogödslet består av vatten, organiskt material, mikroorganismer och olika näringsämnen och kan användas som gödsel i jordbruket. På så vis blir det en del av det cirkulära kretsloppet.

Matavfallssortering i flerfamiljshus

Nya påsar

Du som äger eller förvaltar ett flerfamiljshus eller en samfällighet? Då kan du beställa nya matavfallspåsar två gånger per år utan extra avgift. Antal påsar som levereras är det samma som antal lägenheter/hushåll. Vill du beställa vid ytterligare tillfällen tar vi ut en avgift för utkörning av påsar.

Vill du beställa påsar kan detta göras genom att skicka e-post till renhallning@ale.se, eller ringa oss på 0303-70 31 08 alla vardagar kl 09.30–12.00. Övrig tid kan beställning göras hos kontaktcenter telefon 0303-70 30 00.

För dig som har en verksamhet

Du beställer påsar vid behov. Vi tar ut en avgift när vi kör ut påsar.

Är behovet av extra matavfallspåsar akut finns de att hämta hos kontaktcenter på kommunhuset i Nödinge eller på driftkontoret i Älvängen.

Vill du beställa påsar kan du skicka e-post till renhallning@ale.se, eller ringa oss på 0303-70 31 08 alla vardagar kl 09.30–12.00. Övrig tid kan beställning göras hos kontaktcenter telefon 0303-70 30 00.

Nya regler för matavfallsinsamling

2024 blir det obligatoriskt i hela EU att sortera ut matavfall från övriga sopor så att matresterna kan användas till att producera biogas och gödsel. I dag eldas matavfallet upp på många platser vilket är ett slöseri med fina resurser.

Fastighetsägarna ansvarar för att det ska vara möjligt att sortera.

Renhållningen i Ale har skickat ut brev till alla flerbostadshus i januari för att underlätta för införandet av matavfallssortering. Det är viktigt att fastighetsägaren informerar de boende innan insamlingen av matavfall startar. Kommunen hjälper till med beräkning av kärl, kostnader, informationsmaterial, påsar med mera.

I Sverige har regeringen ställt krav att kommunerna ska sortera ut matavfallet senast den 31 december 2023. I Ale kommun har vi haft matavfallsinsamling sedan 2018.

Har ni frågor så välkommen att höra av er till avfallsprojekt@ale.se

Miljötratten hjälper oss att återvinna matfettet

Flytande matfett som frityrolja och andra matoljor häller du med hjälp av miljötratten lätt i en petflaska som du lämnar på Sörmossens Återvinningscentral. Du kan hämta en miljötratt på Kontaktcenter i Nödinge kommunhus, Sörmossen eller driftkontoret i Älvängen.

Tratten skruvas på en vanlig PET-flaska och passar alla standardmodeller och storlekar. Häll över det överblivna fettet från stekpannan i PET-flaskan efter att det svalnat något. Den trattformade öppningen gör det enkelt att hälla ner matoljan och tratten försluts sedan med det inbyggda locket.

Förutom att matoljan återvinns, undviker du dessutom att den överblivna matoljan hamnar i avloppsrören. När fettet stelnar rinner vattnet långsammare och fettet kan i värsta fall täppa till rören helt, vilket både är kostsamt och tidskrävande att reparera. För att minimera utsläpp av matolja är ett bra tips att torka ur det sista fettet med hushållspapper som du lägger i matavfallet innan stekpannan diskas.

På insidan av trattens lock sitter även en hållare för PET-flaskans skruvkork så att korken finns tillgänglig när PET-flaskan väl är full och skall slängas. Skruva på korken och lämna in hela PET-flaskan till återvinningsstationen för fettåtervinning. Fettet återvinns och blir nya råvaror vid tillverkning av till exempel tvål, tvättmedel, gummi och plast.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 12 februari 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten