Länk till startsidan

Hyra container

Om du behöver röja på vinden, städa ur källaren eller rensa i trädgården kan du som privatperson hyra en container.

Återanvänd eller återvinn i första hand

Återvinningsbart material som förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar eller hårdplast lämnas på någon av återvinningsstationerna i Ale samt på Sörmossens ÅVC.

Hur du sorterar ditt avfall

Användbara möbler, kläder, husgeråd och fungerande prylar är det bättre att du säljer eller skänker bort. På Sörmossens ÅVC har vi samarbete med välgörenhetsorganisationer som gärna tar emot detta. Det finns också en bytarcontainer där du kan ställa in användbara prylar men också ta med dig prylar.

Hyra container

Det kan vara praktiskt att hyra container när du behöver bli av med större mängder grovavfall och inte har möjlighet att köra det till återvinningscentralen.

Genom Ale kommun kan du hyra container till fast pris vid vindsröjning, garagestädning och flyttning samt även för trädgårdsavfall eller grenar och ris.

Så beställer du en container

Beställ din container i god tid, minst tre arbetsdagar före önskat utställningsdatum. Under höst och vår är efterfrågan stor och leveranstiderna kan då vara längre.

Du beställer din container hos kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 alla vardagar mellan 08.00-16.30.

Det här får du sortera i en container

Rena material

Om du sorterar ditt avfall i rena material är det lättare för oss att återvinna det och det blir även billigare för dig. Att sortera ditt avfall i rena material innebär att du endast slänger en sorts avfall i containern.

Om du vill hyra en container för rena material så kan du välja att slänga ett av följande avfallsslag.

Metallskrot till återvinning

Till exempel:

  • Järn, aluminium, koppar, mässing.
  • Cyklar, redskap, bildelar, fälgar utan däck.
  • Husgeråd, badkar, diskbänkar.

OBS! Ej batterier, elektriska- & elektroniska produkter, däck med fälg eller tryckbehållare.

Trädgårdsavfall till kompostering

  • Endast rent komposterbart material
  • Löv, gräs, fallfrukt, häckklipp, ris < 10 mm, sågspån.

OBS! Ej jord, säckar, krukor eller matavfall.

Grenar och ris till energiåtervinning

  • Grenar och ris > 10 mm

OBS! Ej jord, gräs, fallfrukt, häckklipp.

Trä till energiåtervinning

  • Trämöbler, inredning
  • Även mindre mängder annat trä som brädor, spånskivor, masonit, plywood (även målat och med spik).

OBS! Ej tryckimpregnerat trä eller stoppade möbler.

Brännbart eller osorterat avfall

Går ditt avfall inte att återanvända, återvinna eller ta hand om på annat sätt? Har du inte möjlighet att sortera ditt avfall? Ale kommun erbjuder också möjlighet att hyra container för brännbart och osorterat avfall.

Brännbart avfall

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Att hyra en container för brännbart avfall är dyrare än att hyra en container för rena material.

Det brännbara avfallet består vanligtvis av papper, plast, textil, trä med med mera. OBS! Ej däck eller stoppade möbler.

Osorterat avfall

Om du inte vill sortera ditt avfall så kan du välja att hyra en container för osorterat avfall. Du får då betala för att vi ska göra sorteringen åt dig, enligt gällande taxa.

Allmänt om att hyra container

  • Lasta inte över kanten på containern.
  • Om du beställer en container för rena material och inte följer sorteringsanvisningen klassas containern om till osorterat avfall och du kommer att debiteras därefter.

Kostnad

Kostnaden beror på hur stor container du vill hyra, samt om du slänger rena, brännbara eller osorterade material.

Pris för att hyra container, priserna gäller för år 2024.

Storlek

Rena material

Brännbart avfall

Osorterat avfall

5 kubikmeter

877 kronor

2 503 kronor

4 087 kronor

8 kubikmeter

956 kronor

3 025 kronor

5 594 kronor

10 kubikmeter

1 008 kronor

3 388 kronor

6 606 kronor

15 kubikmeter

1 113 kronor

4 219 kronor

9 048 kronor


I avgiften ingår transport, behandling samt hyra av container för en vecka. För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 35 kr per dag.

Det här får du aldrig slänga i en container

Det finns saker som du aldrig får slänga i en container.

Farligt avfall

Hushållens farliga avfall skall lämnas på kommunens miljöstationer på Sörmossens ÅVC i Bohus eller på kommunens driftavdelning, Emylundsvägen i Älvängen.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä kan du lämna till ÅVC Sörmossen.

Asbest

Asbest kan du lämna till ÅVC Sörmossen.

Gipsskivor

Gipsskivor kan du lämna till ÅVC Sörmossen.

Tryckbehållare

Tryckbehållare ska lämnas till återförsäljare eller miljöstation.

Elektriska och elektroniska produkter

Elektriska och elektroniska produkter kan du lämna till ÅVC Sörmossen.

Batterier och uppladdningsbara apparater

Batterier kan innehålla tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly som orsakar stor skada på levande organismer och i mark och natur. Alla batterier ska därför lämnas in så att de kan tas omhand på rätt sätt.

Matavfall och livsmedel

Matavfall ska du sortera i ditt bruna kärl eller kompostera.

Däck

Om du som privatperson vill bli av med dina uttjänta däck så kan du lämna dem till en däckverkstad som ska ta emot dem utan kostnad. Om fälgen sitter kvar så har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för att skilja däcket från fälgen. Däckverkstäder kan oftast bara ta emot mindre mängder däck så om du har större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk däckåtervinning AB för råd.

Bygg- och rivningsavfall

Du kan inte hyra container för bygg- och rivningsavfall genom kommunen. Behöver du container för sådant avfall kan du anlita valfri entreprenör som får lämna avfallet på ÅVC Sörmossen.

Bygg- och rivningsavfall omfattar avfall som uppkommer när du bygger nytt, river, renoverar eller utför markarbeten. Fasta inventarier som tillhör hushållet räknas också som bygg- och rivningsavfall och inte som grovavfall.

Stallgödsel

Du kan inte hyra container för stallgödsel genom kommunen. Behöver du container för stallgödselavfall kan du anlita valfri entreprenör.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 30 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen