Länk till startsidan

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Eldar man på rätt sätt samt rensar och sotar regelbundet blir eldningen och brandförloppet i eldstaden effektivt och energibesparande.

Varför sotar man?

Kommunen är i brandförebyggande syfte ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778), reglerar detta.

Sotning innebär rengöring och har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Verksamheten är indelad i två delar; sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Sotningstaxa

Du hittar information om sotningstaxan på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats..

Vem utför sotningen, hur går det till?

Kommunen har avtal med Gösav Länk till annan webbplats. för genomförande av sotning.

När det är dags för sotning blir du normalt meddelad via posten och anvisningar finns på meddelandelappen. Om du har tillstånd att sota själv gäller inte detta.

Utförare

Gösab

Telefon 0303-151 51
E-post info@gosab.se
Webbplats: www.gosab.se Länk till annan webbplats.

Öppettider

Måndag, fredag kl 08.00–11.00
Tisdag, onsdag, torsdag kl 08.00–11.00, 13.00–15.00

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen