Länk till startsidan

Hämtning

Grundregeln är att sopbilen tömmer dina sopkärl varannan vecka. Oftast kommer sopbilen på samma veckodag, men till exempel vid storhelger kan hämtningsdagen flyttas. Ställ därför gärna fram kärlet dagen innan dina sopor brukar hämtas. Kärlet måste vara framställt senast kl 06.00 på hämtningsdagen. Om du vill veta vilken dag vi tömmer dina sopkärl så kontakta Renhållningen.

Ändrade hämtningsdagar vid helgdagar

Sophämtningen kan ändras både under påsk-, jul- och nyårsveckorna. Dessutom kan hämtningsdagen ändras exempelvis vid första maj och midsommar.

Hämta soporna mer sällan

Grundregeln är att sopbilen tömmer dina sopkärl varannan vecka.

Om du hemsorterar ut alla förpackningarna och allt annat som skall återvinnas från restavfallet räcker det att få tömning var fjärde vecka eller var tredje månad. Om du komposterar hemma kan du också få soporna hämtade mer sällan.

Längre hämtningsintervall för hushåll som komposterar, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Hemkompostering, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Uppehåll i avfallshämtning

Du kan ansöka om uppehåll i avfallshämtning. Ansökningar under 6 månader behandlas inte. Grundavgiften faktureras även när vi medger uppehåll.

Uppehåll i avfallshämtning, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om avfallshantering Pdf, 554 kB.

Hjälp oss komma fram

Du måste se till att renhållningsarbetarna kan komma fram till sopkärlen på ett säkert sätt. Till exempel måste vägen fram till kärlen skottas och sandas på vintern.

Så ska sopkärlen stå

Utebliven sophämtning

Det kan finnas flera anledningar till att vi inte hämtar dina sopor.

 • Din behållare är överfull. Dela upp innehållet i extrasäckar så tar vi dem vid nästa hämtningstillfälle.
 • Personalen måste kunna komma åt soporna för att tömma. Om du har bytt lås eller kod på en grind eller en dörr som vi måste gå igenom måste du kontakta kundtjänst i god tid innan nästa hämtning.
 • Behållaren går inte att tömma om till exempel bilar blockerar dragvägen.
 • Det är svårt att ta sig fram vintertid när det är halt och har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till soporna är skottad och sandad/saltad i hela kärlets bredd och att det inte är en snövall framför kärlet.

Du kan kontakta renhållningen via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller e-post renhallning@ale.se.

Extrasäckar

Har du mer avfall än vad som ryms i sopkärlen? Då kan du beställa hämtning av extrasäckar. En extrasäck får väga max 15 kg. Du måste tejpa fast en lapp med namn och adress på extrasäckarna. Kostnaden beror på hur mycket extra avfall du vill att vi ska hämta.

Kontakta renhållningen via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller e-post renhallning@ale.se.

Brännbart grovavfall

Vill du lämna brännbart grovavfall i samband med den ordinarie sophämtningen? Du måste tejpa fast en lapp med namn och adress på materialet. Kostnaden beror på hur mycket extra avfall du vill att vi ska hämta.

Kontakta renhållningen via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller e-post renhallning@ale.se.

Sommarhämtning

Du som har fritidsbostad som bara används under sommarhalvåret kan välja att få sommarhämtning av soporna. Hämtning vid fritidsbostäder sker vid tretton tillfällen var fjortonde dag under perioden april till oktober.

För er som har sophämtning udda veckor startar sommarhämtningen vecka 15 och pågår fram till och med vecka 39.

För er som har sophämtning jämna veckor startar sommarhämtningen vecka 16 och pågår fram till och med vecka 40.

Så ska sopkärlen stå

Det är viktigt att sopkärlet står på en plats som fungerar för våra renhållningsarbetare. Om det inte finns en bra möjlighet att hämta ditt kärl vid din tomt kan du behöva placera ditt kärl på en annan plats utanför tomten. Till exempel kan det vara så att sopbilen inte kan ta sig in på vägen eller att det inte finns någon vändplats.

Om du väljer lösningen med restavfall, matavfall samt hämtning av plast- och pappersförpackningar behöver du ha plats för tre olika sopkärl.

 • Det ska vara gott om plats och kärlet ska vara placerat på marknivå utan trappsteg
 • Dragvägen ska vara av hårdgjord yta och minst 1 meter bred
 • Ställ ut kärlet senast kl 06.00 på hämtningsdagen
 • Behållarna ska stå synliga och inte blockeras av till exempel bilar, cyklar med mera.
 • Dörrar eller grindar ska vara lätta att öppna
 • Bor du i ett flerbostadshus är dragvägen max 21 meter från tomtgräns
 • För ett enbostadshus är dragvägen max 5 meter från tomtgräns
 • Handtaget ska vara vänt utåt
 • Vintertid är det viktigt att snöröja och sanda dragvägen. Även vägen som renhållningsbilen kör på behöver vara farbar.

Mått på sopkärlen

 • 140 liter Bredd 484 mm, höjd 1 065 mm, djup 550 mm
 • 190 liter Bredd 559 mm, höjd 1 075 mm, djup 704 mm
 • 240 liter (FNI) Bredd 580 mm, höjd 1 072 mm, djup 724 mm

Samordna med grannarna

Har du lite avfall, utrymmesbrist eller en trång väg? Då kan du och grannarna ha en gemensam avfallslösning där ni fördelar kostnaden per hushåll. Alla ingående hushåll måste ha samma typ av abonnemang.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 6 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen