Länk till startsidan

Akut slamtömning av enskilt avlopp

Uppstår akuta ärenden måndag till fredag efter kl 16.30 eller under helg och röda dagar ska du kontakta Ragn-Sells på journummer 0767-60 10 39. Observera att Ragn-Sells journummer bemannas först från klockan 16.30 på vardagar. Vid akuta tömningar tillkommer akuttillägg.

Slamtömning

Vattenläcka, fel på vattenledning utanför tomtgräns

Under kontorstid (kl 08.00–16.30) ringer du kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00

Efter kl 16.30 ringer du SOS Alarm på telefon 031-703 14 37

Strömavbrott

Vid strömavbrott ska du kontakta din elnätsleverantör. De flesta hushåll i Ale kommun får sin el via Ale El men har du en annan elnätsleverantör är det denne du ska vända dig till.

Kontakt Ale El

Under kontorstid (kl 08.00–16.30) telefon 0303-33 24 00

Efter kl 16.30 genom SOS Alarm på telefon 031-703 16 16

www.aleel.se Länk till annan webbplats.

Övriga elnätägare som levererar el i kommunen

Vattenfall Länk till annan webbplats. levererar till norra delen av kommunen, norr om Hålsjön, samt till vissa större industrier.

Bjärke Energi Länk till annan webbplats. levererar el till ett område i sydost samt längs Kvarnabovägen från Drängedalen och norrut.

Lerum Energi Länk till annan webbplats. levererar till ett fåtal fastigheter i Pussen i sydost.

Felanmälan gator, vägar och gatubelysning

Med tjänsten FixaMinGata kan du när som helst på dygnet felanmäla:

  • Övergivna bilar och cyklar
  • Graffiti / klotter
  • Nedskräpning
  • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
  • Trasiga gatulampor
  • Hål i vägar och gångbanor

Anmäl fel, FixaMinGata.se Länk till annan webbplats.

Räddningstjänst

Vid brandsläckning och annan räddning i nödsituation ringer du telefon 112

I icke brådskande fall ringer du Bohus Räddningstjänstförbund på telefon 0303-33 47 00

www.borf.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen