Länk till startsidan

Förändring av fastighet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Förändringar i fastighetsindelningen

Förändringar i fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäteriet. Lantmäteriet är en statlig myndighet som ansvarar för indelningen, inskrivningen och förändringen av Sveriges fastigheter.

Det finns statliga lantmäterimyndigheter i varje län. Ale kommun tillhör Lantmäteriet i Västra Götalands län, Göteborgskontoret. Det statliga Lantmäteriet ansvarar för lantmäteriförrättningar i större delen av länet, men i Göteborg, Mölndal, Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborgs kommun finns i stället kommunala lantmäterimyndigheter.

Överlåtelse av fastighet

Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart. Du ansöker om lagfart på din fastighet hos Lantmäteriet som även registrerar i fastighetsregistret.

Ansökan om lagfart, Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen