Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Fler av Ales nior behöriga till gymnasiet

Ungdomar.

Foto: Plattform/Scandinav.

Nu har Ales nior slutat grundskolan och 87 procent av niorna är behöriga till nationellt yrkesprogram på gymnasiet. 86 procent är behöriga till ett högskoleförberande program.  

Det är en ökning sedan förra läsåret då andelen behöriga till gymnasiet minskade. Gymnasiebehörigheten för årets elever i Ale är något högre än riket föregående år.

- Det är mycket glädjande att andelen nior som får möjligheten att studera vidare på gymnasiet ökar. Vi har våra engagerade medarbetare och elever att tacka för att de lyckats så bra trots att pandemin gjort det svårt att bedriva undervisning på det sätt som vi önskar. Vi önskar nu alla elever och medarbetare en fin ledighet och att de får möjlighet att njuta av allt det som hör sommaren till säger Erik Liljeberg (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Nu väntar lovskola för en del elever och antalet behöriga väntas öka ytterligare inför hösten. Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har minskat något sen föregående läsår, men är på ungefär samma nivå som riket. Det genomsnittliga meritvärdet är på samma nivå som tidigare, men Ales elever har lägre meritvärde än riket. Även meritvärdet kan komma att öka efter lovskolan.

Diagram över betygen.

Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.

De senaste åren med pandemin har inneburit hög frånvaro och en del distansundervisning på de tre högstadieskolorna. Det har varit ett hårt jobb för elever och personal.

- Trots ytterligare ett pandemiår har våra åk 9 höjt sina resultat från höstterminen 2021. Detta tror vi beror på vårens riktade insatser som gjordes i januari, säger rektorerna på Aroseniusskolan, Åse Wall och Annika Wessberg.

På grund av delvis hög frånvaro har skolan tagit fram en ny plan för att främja närvaro, som ska implementeras under hösten. Men de flesta elever har nått fram till betyg ändå och under sommarskolan kommer ytterligare elever att bli behöriga:

- Kanske får vi det bästa resultatet någonsin i år.

På Bohusskolan har antalet A- och B-betyg ökat tydligt i jämförelse med vårbetygen från årskurs 8. Slutbetygen ligger väl i linje med resultaten på de nationella proven.

- Motivationsarbetet på skolan har gett önskade effekter och vi har lyckats bättre än väntat, säger Aida Jovicevic, rektor på Bohusskolan.

På Da Vinciskolan har andelen behöriga till yrkesprogrammen på gymnasiet ökat jämfört med tidigare år.

- Även det sammanlagda meritvärdet ökar hos oss vilket vi ser som en effekt av vår personals målinriktade arbete med att skapa bättre förutsättningar för våra elevers lärande säger Pär Holmertz och Katarina Lycke, rektorer Da Vinciskolan.

Sektorchef Åsa Ericson:

- Jag är verkligen imponerad och stolt och framför allt glad för alla de elever som nu får fina framtidsmöjligheter. Jag står bakom rektorerna i att det är det målmedvetna och riktade arbetet som de gjort med sina medarbetare som gjort det möjligt.

- Det är glädjande att Ales skolor stabilt ligger på denna nivån. Det är ett fantastiskt arbete ute i våra skolor som ligger till grund för detta, säger Johnny Sundling (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den