Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ale starkast jobbtillväxt i Göteborgsregionen

1 330 nya jobb har skapats i Ale kommun sedan 2016. Det är bäst i Göteborgsregionen, enligt en ny studie från Business Region Göteborg.

Person som svetsar så gnistorna yr

Foto: Anna Váczi/Mostphotos

– Det är jätteroligt! Vi har en stark småföretagaranda med många tillverkningsföretag i kommunen, säger Per Brohagen, näringslivschef i Ale.

120 000 nya jobb mellan åren 2016 och 2035. Det är så många jobb som ska skapas i Göteborgsregionen enligt Göteborgs stads näringslivspolitiska program. Fördelat på kommun och befolkningsmängd innebär det för Ale 1689 nya jobb. De senaste åren har kommunen arbetat på olika sätt för att stimulera jobbtillväxten, vilket resulterat i 1330 nya jobb mellan åren 2016 och 2022. Med andra ord: Ale har uppnått 79 % av målet, jämfört med Göteborgsregionen i stort, som uppnått 45 % av målet. Och det är inte främst hos stora nyetableringar jobben skapats, utan i mindre, redan etablerade företag, som plåtslagerier och redovisningsbyråer.

– Med närheten till en storstad och samtidigt väldigt goda kommunikationsmöjligheter är vi en attraktiv kommun för företag att verka i. Som gammal brukskommun finns det också sedan tidigare en stark småföretagaranda här med många mindre aktörer som tuffar på bra, säger Per Brohagen.

Det är framförallt i tillverkningsindustrin som jobben tillkommit. Enligt statistiken, sammansatt av Business Region Göteborg, skapades det i Ale 306 nya jobb inom tillverkning bara mellan åren 2021 och 2022.

– Ale ligger klart över den förväntade målbilden för jobbtillväxt inom det näringslivsstrategiska programmet. Sedan de tuffa pandemiåren har kommunen återhämtat sig starkt. En förklaring kan vara att den svaga kronan gynnar exportstarka kommuner som Ale som har många mindre tillverkningsföretag med en internationell marknad, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Läs rapporten från Business Region Göteborg. Pdf, 2 MB.

Hur Ale kommun arbetar för att stärka företagsklimatet.

Informationsägare: Kommunikationsenheten