Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ale kommun har antagit sju nya klimatlöften

Ale kommun har antagit sju nya klimatlöften som ska genomföras under 2024–2026. Det handlar bland annat om att vi ska minska matsvinnet i offentliga måltider, arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling och energieffektivisera vårt fastighetsbestånd.


Under tre år ska Ales organisation tillsammans arbeta med följande löften;

  • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet
  • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål
  • Vi använder cirkulära möbler
  • Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning
  • Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa
  • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd

– Antagna löften är valda utifrån att kommunen som organisation kan påverka dem på riktigt och vi ser nu fram emot arbetet med löftena där Ale kommun ska bidra med sin del. Några är kända sedan tidigare och det är nu viktigt att alla löften implementeras fullt ut i organisationen. En årlig uppföljning av löftena är viktig för att följa såväl genomförande som effekter, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou.

Kommunernas klimatlöften är en kraftsamling i regionen som ska bidra till att öka tempot för att nå Västra Götalandsregionens mål om att vara en fossiloberoende region till 2030. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer som vill bidra till målet.

Tidigare klimatlöfte

Under den senaste perioden för klimatlöfte 2022-2023 arbetade vi med två löften, minskat matsvinn och energieffektivisering.

Mer information

Se kommunernas klimatlöften på webbplatsen för Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Informationsägare: Kommunikationsenheten