Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Idag är det källkritikens dag

I en värld av digitala flöden och där många tar del av nyheter och information via sociala medier är vikten av att tänka kritiskt viktigare än någonsin.

Ung kvinna sitter i soffa och scrollar på dator

Foto: Dayfotografi/Scandinav

Att skilja fakta från desinformation och rena åsikter har aldrig varit så svårt som idag. För att du lättare ska kunna skilja på vad som är sant och inte har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tagit fram en checklista:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Mer tips om hur du kan tänka källkritiskt hittar du här Länk till annan webbplats..

Informationsägare: Kommunikationsenheten