Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Matilda jobbar för att Ale ska vara en digitaliserad kommun

Ale kommun möter framtidens utmaningar inom digitaliseringsområdet genom att lansera arbetssättet digitaliseringsprocessen.

Leende kvinna i kontorslandskap

Foto: Ivar Huntington/ Ale kommun

– Det händer väldigt mycket inom digitaliseringsområdet nu och det gäller för oss som kommun att hänga med. Det är ett jätteroligt jobb med alla utmaningar det innebär och all ny teknologi som finns, säger Matilda Jansson, digitaliseringsstrateg.

Alla Sveriges kommuner, inte minst Ale står inför stora utmaningar att möta kommuninvånarnas välfärdsbehov de kommande åren. Det handlar om att på olika sätt erbjuda digitala lösningar i en förändrad omvärld och öka tillgängligheten så fler kan ta del av tjänsterna.

– Att få vara med och driva digitaliseringsprojekt från början till slut i en omväxlande verksamhet är väldigt spännande.

Digitaliseringsprocessen i Ale kommun innebär att en grupp representanter från kommunens förvaltningar gemensamt arbetar med inkomna förslag på förstudier och projekt som sedan skickas vidare till kommunledningen som i sin tur beslutar vad man vill gå vidare med.

Exempel på förstudier och projekt som beviljats medel och som kommunen genomför nu:

1. En förstudie om att göra kommunikationen mellan kommunen och andra myndigheter säkrare. Målet är att minska risken för att känslig och sekretessbelagd information hamnar fel och ge bättre förutsättningar för att ta hand om de individer som behöver stöd.

2. En förstudie om att införa ett gemensamt system för synpunktshantering som syftar till att göra det enklare för kommuninvånarna att lämna förslag, synpunkter och klagomål.

3. Ett projekt för att göra genomförandet av de nationella proven säkrare genom att all personal som ansvarar för proven måste logga in sig med hjälp av ett digitalt tjänste-ID.

Informationsägare: Kommunikationsenheten