Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ale i framkant lyfter fram våra fantastiska pedagoger

Skippa externa föreläsare och använda kunskapen hos personalen? Det var just vad kommunen gjorde under måndagens studiedag när över 200 pedagoger samlades på Kyrkbyskolan för att dela kunskaper och inspirera varandra.

Två kvinnor som skrattar i ett klassrum

Foto: Ivar Huntington/ Ale kommun

Minecraft – ett roligt sätt att lära sig på, Programmera med Scratch, Bli en book creator och Kompensatoriska verktyg. Det var några av de sjutton workshops som erbjöds, helt utan externa föreläsare, under måndagens studiedag.

Dagen hade temat AI och digitalisering och samlade pedagoger för åldrarna F–6 på Kyrkbyskolan i Nödinge. Läraren Linda Krysell och lärarpraktikanten Mathilda Cevik deltog under workshopen Bli en book creator där de fick testa på att göra en digital bok.

– Det har varit fantastiskt roligt, vi har skapat en bok om glas. Vi har en årskurs 3 som vi nu ska testa dessa kunskaper på, säger Linda Krysell.

Förutom att lära sig hur man i klasrummen kan använda digitala redskap och program för att möta elevers olika behov syftar också dagen till målet om en likvärdig skola genom att skolorna och pedagogerna delar kunskaper med varandra.

– Vi behöver öka den digitala mognaden och kompetensen i kommunen. Det är klart att vi vill ha en riktigt kvalitativ undervisning med inslag av den senaste tekniken. Och varför då inte lyfta fram alla våra fantastiska pedagoger som vi har här i kommunen, säger Camilla Rudevärn, verksamhetsutvecklare.

Informationsägare: Kommunikationsenheten