Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ale startar nationella gymnasieprogram

Ale kommun inför nationella program på gymnasienivå. Med start 2025 är planen att sju nationella program drar igång och det är i lokalerna i Alafors kommunhus som utbildningen kommer bedrivas.

Leende kvinna står i klassrum framför elever

Foto: Plattform/Scandinav

I måndags beslutade kommunfullmäktige i Ale att kommunen utökar sin verksamhet med sju nationella gymnasieprogram med start hösten 2025. Bakgrunden är att det behövs fler verktyg för kommunens unga att lyckas med skola och sysselsättning och egna nationella program förväntas göra att fler av ungdomarna får färre studieavbrott, slutför skolgången och tar examen. Både Skolverket och GR (Göteborgsregionen) har lyft fram att antalet gymnasieplatser i regionen bör öka och många av kommunens unga har också i en ny undersökning visat intresse för att läsa nationella program på hemmaplan.

– Många som går ur högstadiet har sina kompisar här och för många är det en stor omställning att börja på ett gymnasium inne i stan. Vi tror att det innebär en ökad trygghet för dem att fortsätta läsa i Ale och genom det här kommer vi också lättare kunna fånga upp de elever som hamnar utanför och som inte går till skolan, säger Lena Camp (sd), ordförande i utbildningsnämnden i Ale kommun.

De sju programmen som planeras dra igång hösten 2025 är samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, industritekniska programmet, vård- och omsorgsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet.

– Jag är jätteglad att vi gör det här försöket nu. Gymnasiekompetens är ett krav för att lyckas i vuxenlivet och det här är ett sätt för oss att satsa på kommunens unga och förbereda dem, säger Anette Håkansson (s), vice ordförande i utbildningsnämnden Ale kommun.

Förväntat stort intresse

Valet av utbildningar är framtaget utifrån hur stort sökintresse det finns till programmen i regionen men också utifrån vilka utbildningar som förväntas ge jobb i framtiden.

– Det är förstås jättepositivt för oss som kommun att ha egna nationella program. Vi hamnar på gymnasiekartan och flera av de nya utbildningarna är också yrkesprogram vilket innebär synergieffekter med näringslivet. Vi vill utbilda elever som kan gå direkt ut i anställning och företagen i kommunen behöver kompetent personal, säger Magnus Fagerström, rektor för Ale gymnasium.

Sedan tidigare är det beslutat att Ale gymnasium under 2025 kommer flytta från lokalerna i Älvängen till de mer ändamålsanpassade lokalerna i kommunhuset i Alafors. Nyligen flyttade samhällsbyggnadsförvaltningen från lokalerna vilket lämnar plats där för de nya nationella programmen.

– Det här är också en vinst för de elever som går de befintliga introduktionsprogrammen på Ale gymnasium då närheten till de nationella programmen också skapar dynamik och motivation genom blandningen av elever, säger Magnus Fagerström.

Nytt fokus på yrkesutbildningar

Från och med nästa år kommer det finnas möjlighet för niondeklassare att söka till de nationella programmen på Ale gymnasium med start hösten 2025. Det slutgiltiga beslutet att införa programmen kommer tas i utbildningsnämnden våren 2025 med utgångspunkt i hur stort söktrycket blir till utbildningarna.

– Vi måste ha is i magen, att starta den här typen av utbildningar tar flera år. Vi kommer behöva marknadsföra kommunen på olika sätt för att visa vad det är som gör Ale unikt och varför ungdomarna ska söka till oss, säger Magnus Fagerström.

Men det är inte första gången som Ale kommun har nationella gymnasieprogram. I det som idag är Da vinciskolan i Nödinge låg mellan 1995 och 2014 Ale gymnasium som fick stänga i dess dåvarande form på grund av för få sökande. Åsa Ericson, chef för utbildningsförvaltningen i Ale kommun ser dock att förutsättningarna idag ser väldigt annorlunda ut.

– Efter gymnasiereformen 2011 var det svårt att fortsätta bedriva Ale gymnasium i sin gamla form och till slut gick det inte. Vi ser att det nu och framöver är nya förutsättningar och ny styrning från staten och vi kommer bland annat ha ett tydligare fokus mot yrkesutbildningar, säger Åsa Ericson.

De sju nationella programmen som införs 2025:

Samhällsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet

Informationsägare: Kommunikationsenheten