Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Parkeringen i Nödinge påverkas när vi bygger nytt torg

Med start i april kommer vi att börja anlägga ett nytt grönt torg framför Ale Kulturrum. Under byggtiden kommer cirka 35 parkeringsplatser på den kommunala parkeringen i Nödinge centrum att påverkas. Vi kommer att återskapa vissa av dessa parkeringsplatser när byggnationen är klar, hur många är inte klart än.

""

I kartbilden ser du var torget kommer byggas. Foto: NCC

Vi kommer skapa nya tillfälliga parkeringsplatser för rörelsehindrade under byggnationen och i byggnationen planeras för att den kommunala parkeringen fortsatt ska ha parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Nytt grönt torg i Nödinge

Torget är tänkt som en grön bostadsnära plats och en del av det planerade aktivitetsstråket som ska binda ihop de olika delarna av Nödinge centrum. Planen är att torget ska vara klart 1 oktober.

Det gröna torget kommer anläggas framför Ale Kulturrum. Här ska det vara lätt för Alebor i olika åldrar att mötas. På torget kommer det finnas träd, buskar, parkbänkar, belysning och en gräsyta för aktivitet och lek.

Tanken är att torget ska tillföra mer grönt till Nödinge centrum som idag till stor del består av hårdgjorda ytor med få platser för spontana sociala möten.

– I dialoger som vi haft med invånare, fastighetsägare och näringslivet har vi förstått att det finns ett stort behov av grönytor och mötesplatser i Nödinge centrum. Denna satsning är ett steg mot att möta upp det behovet, berättar Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare i Ale kommun.

Mer om gröna torget i Nödinge

Informationsägare: Kommunikationsenheten