Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Nu har 40 kg Alehonung levererats till äldreboendena

Säsongen är över för våra 100 000 små arbetare i våra bikupor i Alafors och Älvängen. 60 burkar med honung har nu levererats till kommunens äldreboenden.

Honung levereras till äldreboende

Foto: Ivar Huntington

Honung levereras till äldreboendet. Foto: Ivar Huntington

Ale kommun arbetar på flera olika sätt för att stötta ekosystemtjänster och gynna den biologiska mångfalden. Sedan i våras har vi haft två bikupor uppställda i Alafors och Älvängen.

– Det handlar ju helt och hållet om pollineringen, att det ska blomstra och att vi ska få utdelning, säger Fia Rix som arbetar på enhet Gata och Park.

Sedan tidigare har kommunen ställt om två grönytor i kommunen till ängsmarker, utanför Nolskolan och vid brandstationen i Nol. Ett projekt som kommer utökas nästa år då vi kommer ställa om fler grönytor till ängsmarker. Här är några tips om vad du själv kan göra:

  • Sätt upp fågelholkar, fladdermusholkar och bihotell.
  • Lämna en del av trädgården lite ovårdad och vild. Du kan t.ex. göra om en del av gräsmattan till en äng.
  • Odla blommor som lockar till sig pollinatörer, ex. krusbär, vinbär och blåbärstry.
  • Har du fällt ett träd eller har gammal ved hemma? Lämna kvar den som den är, då blir det bosättning för en mängd olika insekter.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra själv för att gynna den biologiska mångfalden. Länk till annan webbplats.

Informationsägare: Kommunikationsenheten