Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Så jobbar Ale mot hot och dödligt våld

– Lita på din magkänsla. Om något känns väldigt fel, tipsa polisen. Det säger John Dagerås, som är brotts- och drogförebyggare i Ale kommun. I höst utbildar han personal inom skola och öppen ungdom i Ale kommun om hur man bemöter pågående dödligt våld.

John Dagerås utbildar medarbetare från öppen ungdomdsverksamhet.

Foto: Ale kommun.

Tidigare i höstas höjdes terrorhotnivån i Sverige från förhöjt hot till högt hot, från en trea till en fyra på en femgradig skala. Ale kommun arbetar på olika sätt för att förebygga dödligt våld, bland annat genom utbildning för kommunanställda samt föreläsningar och övningar i kommunens skolor och andra verksamheter.

Så här jobbar vi mot hot och våld

Ale kommun arbetar på flera sätt för att hantera hot och våld i våra verksamheter. Under hösten har kommunen genomfört en rad utbildningar och övningar på kommunens skolor om hur våra medarbetare ska agera vid det som kallas pågående dödligt våld, alltså till exempel en attack mot en skola. Syftet med utbildningen är att stärka medarbetarna så att de är beredda och vet vad de ska göra om något händer.

– Men det handlar också om att informera om och minska det mindre allvarliga våldet, som slag, sparkar och mobbing. Det hänger ihop med det grövre våldet och är mycket vanligare. Det är också här förebyggande insatser har störst effekt.

Ring polisen

Den ökade terrorhotnivån innebär inte att vi ska förändra vårt levnadssätt men det är bra om vi alla är mer vaksamma från avvikande beteende. Om man ser något i sin närmiljö som avviker är det bästa att tipsa polisen på telefonnummer 114 14. Har du generella frågor kan du alltid ringa kommunens växel på 0303-703000.

– Lita på din magkänsla. Om något känns väldigt fel, tipsa polisen. Det kan vara en person som beter sig märkligt eller ett föremål eller fordon som befinner sig på fel plats. Alla tips mottas tacksamt.

Nyheten är en del av Ale kommuns deltagande i kampanjen En vecka fri från våld, skapat av organisationerna Unizon och MÄN som stödjs av Sveriges Kommuner och Regioner samt Jämställdhetsmyndigheten.

Informationsägare: Kommunikationsenheten