Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Glasbruket i Surte kan bli kulturhus

Kommunstyrelsen har beslutat om en målbild för det kommunägda glasbruket i Surte där det idag finns ett museum. Målet är att huset ska utvecklas till ett kulturhus som erbjuder både kulturhistoria, olika konstformer och möjlighet att njuta av god mat och dryck.  

Surte glasbruksmuseum.

Glasbruket i Surte. Foto: Ale kommun

 – Vi vill bredda verksamheterna i huset och inrymma fler aktörer. Kanske finns det intresse för att starta café eller restaurang här? Kanske kan biblioteket använda sig av dessa lokaler? Ja, uppdraget är ganska brett, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Robert Jansson (SD). 

I målbilden som antogs av kommunstyrelsen i januari 2024 lyfter man fram att kulturhuset glasbruket ska bli en levande mötesplats som ska erbjuda dig som besökare en sammansatt upplevelse för flera sinnen. På detta sätt vill kommunen skapa ett vardagsrum för Surteborna, men även locka långväga besökare.

– Detta är både ett sätt att skapa möjlighet att bevara verksamheten som finns i huset idag och förbereda oss för framtiden. Det görs ett jättefint arbete av föreningen Glasbrukets vänner som driver museiverksamheten och vi vill stötta det. Jag tror att om man är fler aktörer drar det ena det andra, säger Robert Jansson. 

Nu har serviceförvaltningen i Ale kommun fått i uppdrag att utreda vad huset kan användas till och målet är inställt på 2026. Glasbruket är en byggnad som minner om ett stycke svensk industrihistoria som skapar stolthet för hela kommunen och inte minst identitet för platsen Surte.   

Surte i allmänhet och Glasbruksmuseet i synnerhet har mycket att vinna på att fastigheten utvecklas till ett attraktivt besöksmål med bredare utbud än enbart museiverksamhet. Och antalet potentiella besökare är stort, inom 30 minuters bilresa når omkring 550 000 personer Surte och glasbruket. 

Informationsägare: Kommunikationsenheten