Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Ny vision för Ale kommun

En ny vision är beslutad för Ale kommun. Igår fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för perioden 2024–2031. Visionen ska vara en kompass för prioriteringar och beslut inom kommunen. Den pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling.

vy över bostadsområde i ALe.

Foto: Ale kommun

Foto: Ale kommun.

Den nya visionen ersätter från och med 1 januari 2024 den nuvarande visionen för Ale kommun.

Ales nya vision

Ett Ale
I Ale skapar människor, föreningar och företag möjligheter och framtiden tillsammans i ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar. Mellan skog och älv växer vi med en storslagen småskalighet där småstadens fördelar bevaras. Ett pärlband av orter, var och en unik, här finns en plats för alla. Här har vi nära till varandra, naturen och stadens brus.
Ale – Sveriges längsta småstad

Så har visionen tagits fram

Visionen har arbetats fram genom en serie av workshops med representanter för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

- Jag är glad att visionen har ett brett stöd över partigränserna. Det innebär att vi skapar en stabilitet och trygghet kring vart vi är på väg, säger oppositionsråd Dennis Ljunggren (S).

Arbetsgruppen inom kommunen har fått input till arbetet med visionen genom samtal med kommunens olika råd och representanter från näringslivet i Ale kommun. Idéer och synpunkter har också hämtats in i samtal med låg- och högstadieelever i kommunen. Dessutom har alla Alebor genom en enkät haft möjlighet att svara på frågan ”Vad är du stolt över i Ale år 2031?”.

- Det var viktigt för oss i processen att så många kommuninvånare som möjligt skulle få möjlighet att tycka till. Jag tror det är viktigt för att visionen ska skapa en gemensam riktning, en stolthet och ett engagemang för kommunen både inom och utanför organisationen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M).

Informationsägare: Kommunikationsenheten