Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Skolskjuts med taxi i Ale kommun

Vår leverantör av skolskjuts med taxi har efter sportlovet valt att optimera sina rutter i Ale kommun. Sedan dess har vi fått flera frågor och synpunkter från vårdnadshavare.  Vi för en kontinuerlig dialog med leverantören Taxi Göteborg för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

""

Foto: Sussi Larsson/Mostphotos

Det är utifrån vårt avtal leverantören som ansvarar för att organisera och planera skolskjutsen. Vi har under senaste tid haft en dialog med leverantören om att göra en förändring när det gäller mer optimerade rutter i enlighet med vårt avtal. Med bakgrund av detta har leverantören nu valt att göra om rutterna i hela Ale kommun.

Skolskjuts med taxi innebär inte att en elev åker raka vägen mellan hem och skola, utan det organiseras så att fler elever får åka med samma taxi. Eftersom många av våra elever har olika schematider försöker skoltaxi organiseras så det funkar för alla våra skolskjutselever. En resa med skolskjuts ska inte ses som en vanlig taxiresa, utan som en resa med kollektivtrafik, där väntetid före och efter skolan kan förekomma.

Frågor och synpunkter

Vid frågor om rutter eller skolskjutsen i Ale kommun ska du i första hand kontakta Taxi Göteborg på telefon 031-710 30 33 eller e-post skol@taxigoteborg.se.

Har du synpunkter eller vill komma i kontakt med Ale kommun vänder du dig till skolskjuts@ale.se eller vårt kontaktcenter som du når på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Informationsägare: Kommunikationsenheten