Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Nytt grönt torg byggs i Nödinge

Ett grönt torg med plats för både vila och aktivitet. Det kommer vi anlägga i centrala Nödinge under 2024. Torget är tänkt som en grön bostadsnära plats och en del av det planerade aktivitetsstråket som ska binda ihop de olika delarna av Nödinge centrum. Planen är att torget ska vara klart 1 oktober.

Grönyta i park

Foto: USER_59619/Mostphotos

Det gröna torget kommer anläggas framför Ale Kulturrum. Här ska det vara lätt för Alebor i olika åldrar att mötas. På torget kommer det finnas träd, buskar, parkbänkar, belysning och eventuellt en gräsyta för aktivitet och lek.

Tanken är att torget ska tillföra mer grönt till Nödinge centrum som idag till stor del består av hårdgjorda ytor med få platser för spontana sociala möten.

– I dialoger som vi haft med invånare, fastighetsägare och näringslivet har vi förstått att det finns ett stort behov av grönytor och mötesplatser i Nödinge centrum. Denna satsning är ett steg mot att möta upp det behovet, berättar Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare i Ale kommun.

Anläggningen av det gröna torget kommer att innebära att några av parkeringsplatserna på Ale kommuns parkering i Nödinge centrum kommer att påverkas och tas bort.

Delar av satsningen finansieras genom stöd från Boverket

Ale kommun såg tidigt i utvecklingen av Nödinge centrum ett behov av grönytor i ortens centrum. Därför sökte kommunen redan 2021 bidrag från Boverket för att bygga ett grönt torg. Nu kan vi använda detta stöd som innebär att delar av kostnaden finansieras med stöd från Boverket.

Skiss över gröna torget

Skiss över hur det gröna torget kan komma att se ut. Utformningen av torget kan komma att ändras.

Skiss över det gröna torget

Informationsägare: Kommunikationsenheten