Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Mer ljus i Ale kommun – för ökad trygghet

Som en del av kommunens arbete med att förbättra tryggheten och samtidigt spara energi byter kommunen under hösten och våren ut belysning och kablar i kommunen. Samtidigt förbättrar man belysningen på flera håll.

Gatlampor i mörker på tom gata

Göteborgsvägen i Älvängen efter upprustningen. Foto: Stefan Söderström/ Strihl

Syftet är att skapa attraktiva utemiljöer för människor att vistas i även efter mörkrets inbrott, enligt Ale kommuns strategi för yttre belysning. Nya lyktstolpar mellan fyra och sex meter höga sätts upp, glödlampor byts ut mot led-armatur och i samband med restaurering av VA-nätet så passar man också på att byta ut äldre elkablar mot nya.

– För kommuninvånarna kommer det märkas genom att det under korta perioder kan bli mörkt på platsen under tiden arbetet pågår. Framkomligheten kan också påverkas tillfälligt på gång- och cykelvägar, säger Sem Paalberg, projektledare i Ale kommun.

Under hösten har fokus legat på kommunens norra delar och under våren fortsätter man med de södra delarna av kommunen. Framförallt så handlar det om gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och andra aktivitetsytor. Förutom att den förbättrade belysningen ökar tryggheten så innebär det också energisparande åtgärder då de gamla natriumlamporna byts ut mot led vilket innebär en halvering eller ännu mer i energiförbrukning.

– Det innebär att när vi är klara blir det ljusare på många ställen i kommunen. Ljuset från led-armaturen är också vitare än det tidigare gula.

www.ale.se/driftinformation Länk till annan webbplats. uppdaterar kommunen löpande om arbetet med att byta ut belysningen.

Och här kan du läsa mer övergripande hur Ale kommun arbetar med belysning: www.ale.se/belysning Länk till annan webbplats.

Vill du anmäla trasig belysning? Det gör du genom e-tjänsten Fixa min gata www.fixamingata.se Länk till annan webbplats..

Informationsägare: Kommunikationsenheten