Länk till startsidan

Artikeln publicerades kl

Nu är vintern på ingång – tänk på väglaget

Vintersäsongen är här och det är några saker som är bra att tänka på när vädret skiftar och det blir halare på vägarna.

Varningsskylt för hal vägbana

Foto: Ove Nordström/Mostphotos

På fredag är det 1 december och från och med det datumet till och med 31 mars är det lag på att använda vinterdäck vid vinterväglag. Vinterväglag är det om det är snö, is, snömodd eller frost på hela eller delar av vägbanan.

Ansvaret för snöröjning och sandning av vägarna i Ale kommun delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Trafikverket och kommunen. Första plogningen sker när snödjupet är mer än 5 centimeter eller tidigare beroende på väderlek. Branta backar prioriteras först, och därefter gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar. Därefter plogas de mindre trafikerade gatorna. Sandning/saltning utförs efter slutförd plogning.

Håll gångytor fria från snö och is

Som fastighetsägare ansvarar du för gångytorna i anslutning till fastigheten. Håll en extra koll på området kring brevlådan och fram till soptunnan så de är fria från snö och is samt gärna sandade så brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan kunna komma fram.

Om du behöver hämta grus mot halkan finns det att hämta på följande platser i kommunen. Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

Älvängen: Vid resecentret, på baksidan av La Plazahuset.

Nol: I Brandsbo, vid Gata- och parkenhetens driftkontor, där de har sina fordon.

Nödinge: Vid gamla tennisplanen, längst in på Fyrklövergatan.

Bohus: På parkeringen vid Byvägens förskola

Mer information om snöröjning och renhållning av vägar finns här. Om du har frågor, skicka e-post till kommun@ale.se eller ring på 0303 70 30 00.

Informationsägare: Kommunikationsenheten